Powiat
Kategoria
Datowanie

Katalog analizowanych przez nas stanowisk zawiera 167 obiektów przebadanych w różnym stopniu. W przypadku większości z nich ich chronologia oraz funkcja są dosyć niepewne. Zwykle opierają się na badaniach powierzchniowych, lub wykopaliskowych o małym zakresie. Jest to jednak pierwszy krok w kierunku weryfikacji znanych nam informacji.