Bardo, st 3, gm. Bardo

Nazwa niemiecka

Wartha

Powiat

Gmina

Współrzędne

50.50111111 N, 16.73805556 E

Obszar AZP

Nr na obszarze AZP

3

Chronologia

,

Opis

Uwagi: Zamek na stoku, dwuczłonowy

Datowanie: XIII, XIV-XV w. (A. Boguszewicz

Dodatkowe informacje

Nazwa niemiecka

Wartha

Powiat

Gmina

Współrzędne

50.50111111 N, 16.73805556 E

Obszar AZP

Nr na obszarze AZP

3

Chronologia

,

Badania

1982-1992 – badania wykopaliskowe Cz. Francke.

Literatura

Berndt J. Ch. G., Wegweiser durch das Sudeten=Gebirge, 1828, s. 661.
Vug O., Schlesische Heidenschanzen und die Handelstrassen der Alten, 1890, s. 147-152.
Hellmich M. Burg und Kastellanei Bardo, „Altschlesische Blätter”, 1933, s. 78-79.
Geschwendt F., Wie die Kastellanei Wartha entdeckt wurde, „Altschlesische Blätter”, 1941, s. 20-21.
Lodowski J. Z badań Barda Śląskiego w 1962 r., „SA“, 1964, s. 254-259
Lodowski J. Relikty zamku rycerskiego odkryte w Górach Bardzkich koło Barda [w:] E. Różycka-Rozpędowska, M. Chorowska (red), „Nie tylko Zamki“, 2005, s. 103.
Chrzanowski T., Bardo, 1980, s. 12-13.
Grundmann G., Burgen, Schlösser und Gutshäuser in Schlesien, Bd. I, Die mittelalterliche Burgruinen und Wohntürme 1982,, s. 167.
Francke Cz., Lodowski J., Średniowieczny zamek w Bardzie, “Karkonosz”, 1987, nr 3. , s. 6-12.
Francke Cz., Lodowski J., Wstępne wyniki badań zamku średniowiecznego w Bardzie, PNIHA, SiTPW, 1988, nr 9, s. 99-109.
Francke Cz., Lodowski J., Późnośredniowieczny zamek w Bardzie w świetle badań archeologicznych z lat 1982-1988, „Studia Archeologiczne“, 1991, s. 163-201.
Francke Cz., Bardo. Sprawozdanie z prac zabezpieczających, murarskich na zanku późnośredniowiecznym, 1990. (archiwum DWKZ w Wałbrzychu nr 2574)
Francke Cz..,Bardo. Sprawozdanie z prac badawczych i zabezpieczających,1991. (archiwum DWKZ w Wałbrzychu nr 2732)
Francke Cz., Dzieje zamków województwa wałbrzyskiego, “Rocznik Województwa Wałbrzyskiego” 1989-1991, s. 57-59.
Kajzer L., Kołodziejski S., Salm J., Leksykon Zamków w Polsce, 2001,, s. 84-85.
Boguszewicz A., Corona Silesiae: zamki Piastów fürstenberskich na południowym pograniczu księstwa jaworskiego, świdnickiego i ziębickiego do połowy XIV wieku, 2010,, s. 192-194.

Mapa