Bartodzieje, st. 3, gm. Niechlów

Nazwa niemiecka

Zeippern

Powiat

Gmina

Współrzędne

51.68833333 N, 16.32333333 E

Obszar AZP

Nr na obszarze AZP

68

Chronologia

Opis

Uwagi: zniszczone w połowie grodzisko pierścieniowe

Datowanie: wczesne średniowiecze (AZP)

Dodatkowe informacje

Nazwa niemiecka

Zeippern

Powiat

Gmina

Współrzędne

51.68833333 N, 16.32333333 E

Obszar AZP

Nr na obszarze AZP

68

Chronologia

Badania

Okres międzywojenny – badania powierzchniowe M.Hellmich
1964 – badania powierzchniowe, Kaletyn T.
1965- badania sondażowe, J. Kaletyn
1988- badania AZP, J. Nowakowski, N. Wróbel

Literatura

Hellmich M., Schlesische Wehranlagen „Altschlesien“, 1930 t. 3, s. 37-47.
Lodowski J., Kaletynowie M. i T., Grodziska wczesnośredniowieczne województwa wrocławskiego, 1968, s.31-32.
Lodowski J., Dolny Śląsk na początku średniowiecza (VI-X wiek) Podstawy osadnicze i gospodarcze, 1980.
Lodowski J.,Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem Śląska (VI-X w.), [w:] Z. Kurnatowska, „Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem w Polsce: materiały z konferencji, Poznań 14-16 grudnia 1987 roku“, 1990, s. 173-185.
Maździoch S., Archäologische Forschungen zu frühmittelalterlichen Burgen in Schlesien, „Frühmittelalterlicher Burgenbau in Mittel- und Osteuropa“, 1998, s. 276-291.

Mapa