Bełcz Mały, gm. Wąsosz, ob. wiejski

Nazwa niemiecka

Klein Beltsch

Powiat

Gmina

Współrzędne

51.57861111 N, 16.64638889 E

Obszar AZP

Nr na obszarze AZP

54

Chronologia

Opis

Uwagi: dwa bok siebie, mniejszy bardziej zniszczony

Datowanie: XIV/XV w. (AZP)

Dodatkowe informacje

Nazwa niemiecka

Klein Beltsch

Powiat

Gmina

Współrzędne

51.57861111 N, 16.64638889 E

Obszar AZP

Nr na obszarze AZP

54

Chronologia

Badania

1971 – sondażowe, I. Dąbrowska, B.Bobić
2009 – wykopaliskowe, prof. F. Biermann, dr. D. Nowakowski, mgr A. Kieseler

Literatura

Dąbrowska I., Bobić B., Bełcz Mały, pow. Góra Śląska, „Informator Archologiczny” 1972, s. 237.
Biermann F., Kieseler A., Nowakowski D., Spätmittelalterliche Turmhügel in Niederschlesien. Das Beispied von Klein Beltsch (Bełcz Mały, gm. Wąsocz) „Ethnographish-Archäologishe Ztschrift” 2009, 50/4, s. 565-599.
Biermann F., Kieseler A., Nowakowski D., Problematyka późnośredniowiecznych dworów na kopcu na Śląsku w świetle badań wykopaliskowych przeprowadzonych w 2009 r. w Bełczu Małym gm. Wąsosz. „Przegląd Archeologiczny” 2009, nr 59, s. 137-166.

Mapa