Brzezimierz, st. 1, gm. Domianów

Nazwa niemiecka

Wüsterbriese

Powiat

Gmina

Współrzędne

50.89194444 N, 17.19861111 E

Obszar AZP

Nr na obszarze AZP

43

Chronologia

Opis

Uwagi: Grodzisko stożkowate, mały kopczyk

Datowanie: 2. poł. XIII – XIV w. (D. Nowakowski)

Dodatkowe informacje

Nazwa niemiecka

Wüsterbriese

Powiat

Gmina

Współrzędne

50.89194444 N, 17.19861111 E

Obszar AZP

Nr na obszarze AZP

43

Chronologia

Badania

1978 – badania inwentaryzacyjne, A. Piwko.

Literatura

Drescher R., Über den gegenwärtigen Stand der Ermittelungen auf dem Gebiete des Schlesischen Heidentums, “Schlesiens Vorzeit in Bild und Schrifts”, 1870 , s. 35.
Behla R., Die vorgeschichtlichen Rundwälle im östlichen Deutschland, 1888, s. 165.
Vug O., Schlesische Heidenschanzen und die Handelstrassen der Alten, 1890, s. 109..
Hellmich M., Schlesische Wehranlagen, „Altschlesien”, 1930, s. 41.
Antoniewicz W., Wartołowska Z., Mapa grodzisk w Polsce, 1964, s. 30.
Lodowski J., Kaletynowie M. i T., Grodziska wczesnośredniowieczne województwa wrocławskiego, 1968, s. 40-41.
Pawłowski A., Grody Stożkowate, ostrosłupowe i wieże mieszkalno-obronne na Śląsku w średniowieczu, 1978, s. 211-212.
Kokosza J., Archiwalia archeologiczne z byłego powiatu Oława, cz. 2. “Silesia Antiqua”, 1994, t. 36/37, s. 261-269, poz. 77.
Prus O., Katalog stanowisk archeologicznych województwa wrocławskiego (stanowiska opublikowane cz. I), 1994, s. 68.
Nowakowski D., Śląskie obiekty typu motte. Studium archeologiczno-historyczne, 2017, s. 273-274, nr. 33.

Mapa