Chałupki, gm. Kamieniec Ząbkowicki-ob wiejski

Nazwa niemiecka

Neuhaus, Neuhaus bei Patschkau

Powiat

Gmina

Współrzędne

50.48638889 N, 16.99555556 E

Obszar AZP

Nr na obszarze AZP

1

Chronologia

Opis

Uwagi: Ruiny zamku na kopcu.

Datowanie: koniec XIII-pocz. XVI. W (A. Bogusiewicz)

Dodatkowe informacje

Nazwa niemiecka

Neuhaus, Neuhaus bei Patschkau

Powiat

Gmina

Współrzędne

50.48638889 N, 16.99555556 E

Obszar AZP

Nr na obszarze AZP

1

Chronologia

Badania

1963-1964, 1968, – badania sondażowe, J. Lodowski.
1969, J. Kruppe
1968 – badania sondażowe KZA, K. Ciukl

Literatura

Vug O., Schlesische Heidenschanzen und die Handelstrassen der Alten, 1890, , s. 263, ryc. 88.
Hellmich M., Schlesische Wehranlagen, „Altschlesien”, 1930, s. 40.
Uhtenwoldt H., Die Burverfassung in der Vorgeschichte und Geschichte Schlesiens, 1938,, s. 86.
Guerquin B., Zamki Śląskie, 1957, s. 40.
Guerquin B., Zamki w Polsce, 1984, s. 105.
Lodowski J., Kaletynowie M. i T., Grodziska wczesnośredniowieczne województwa wrocławskiego, 1968, s. 43-45.
Kruppé J., Garncarstwo późnośredniowieczne w Polsce, t. 2, 1981, s. 30, 48, 59, 66, 76.
Grundmann G., Burgen, Schlösser und Gutshäuser in Schlesien, Bd. I, Die mittelalterliche Burgruinen und Wohntürme 1982, s. 156.
Cetwiński M., Kasztelanowie i Kasztelanie na Śląsku w XIII i XIV wieku, „Studia z dziejów średniowiecza polskiego i powszechnego“, 1989, s. 10, 17.
Francke Cz., Dzieje zamków województwa wałbrzyskiego, “Rocznik Województwa Wałbrzyskiego” 1989-1991, s. 70.
Kajzer L., Kołodziejski S., Salm J., Leksykon Zamków w Polsce, 2001, s. 122-123.
Goliński M., Książę, biskup i zamki [w:] E. Różycka-Rozpędowska, M. Chorowska (red) „Nie tylko zamki“, 2005, s. 50-53.
„Altschlesische Blätter”, 1935, s.27.
“Informator KZA na województwo wrocławskie“, 1965, s. 58-59.
“Informator KZA na województwo wrocławskie“, 1968, s. 67-68.
“Informator Archeologiczny”, 1968, s. 332-333.
“Silesia Antiqua”, 1961, t. 3. s. 215.
“Silesia Antiqua”, 1967, t. 9. s. 244.
“Silesia Antiqua”, 1970, t. 12. s. 261.
“Silesia Antiqua”, 1971, t. 13. s. 307.
“Silesia Antiqua”, 1974, t. 16. s. 341.
Boguszewicz A., Corona Silesiae: zamki Piastów fürstenberskich na południowym pograniczu księstwa jaworskiego, świdnickiego i ziębickiego do połowy XIV wieku, 2010, s. 199-200.

Mapa