Chełmsko Śląskie, gm. Lubawka, ob. wiejski

Nazwa niemiecka

Schömberg

Powiat

Gmina

Współrzędne

50.66805556 N, 16.06777778 E

Obszar AZP

Nr na obszarze AZP

1

Chronologia

Opis

Uwagi: grodzisko czworoboczne 24x25m w mieście, otoczone fosą o szerokości ok. 4-5m. Nasyp dobrze zachowany, obecnie na nasypie znajduje się budynek poczty.

Datowanie: XIII – XIV w. (D. Nowakowski)

Dodatkowe informacje

Nazwa niemiecka

Schömberg

Powiat

Gmina

Współrzędne

50.66805556 N, 16.06777778 E

Obszar AZP

Nr na obszarze AZP

1

Chronologia

Badania

1979 – remontowo – konserwatorskie, oznakowanie kamieniem granitowym, A. Margielewicz, Z. Bagniewski,

Literatura

Hellmich M., Kartoteka Grodzisk.
Hellmich M., Burghügel im Boberkatzbachgebiet, „Altschlesische Blätter”, 1936, s. 105.
Guerquin B., Zamki Śląskie, 1957, s. 40.
„Silesia Antiqua”, 1968, t.10, s. 291.
„Silesia Antiqua”, 1981, t.23, s. 212.
Prus O., Katalog publikowanych stanowisk archeologicznych Dolnego Ślaska, cz. 1, J. Lodowski (red), Jelenia Góra 2002, s. 38, poz. 129.
Antoniewicz W., Wartołowska Z., Mapa Grodzisk w Polsce, 1964, s. 31.
Pawłowski A., Grody stożkowate, ostrosłupowe i wieże mieszkalno-obronne na Śląsku w średniowieczu,1978, s. 216
Kajzer L., Salm J., Kołodziejski S., Leksykon zamków w Polsce, 2001, s. 123.
Nowakowski D., Śląskie obiekty typu motte. Studium archeologiczno-historyczne, s. 279-280, nr. 46.

Mapa