Chobienia, st. 3, gm. Rudna

Nazwa niemiecka

Köben

Powiat

Gmina

Współrzędne

51.56027778 N, 16.45361111 E

Obszar AZP

Nr na obszarze AZP

78

Chronologia

Opis

Uwagi: cypel odcięty z 3 stron wałem, krawędź terasy Chobienia

Datowanie: X-XIII w.

Dodatkowe informacje

Nazwa niemiecka

Köben

Powiat

Gmina

Współrzędne

51.56027778 N, 16.45361111 E

Obszar AZP

Nr na obszarze AZP

78

Chronologia

Badania

1966 – badania sondażowe
2010 – badania wykopaliskowe, F. Biermann, A. Kieseler, D.Nowakowski

Literatura

Lodowski J., Kaletynowie M. i T., Grodziska wczesnośredniowieczne województwa wrocławskiego, 1968, s. 45-46.
Schuster O., Die alten Heidenschanzen Deutschlands, 1869.
Söhnel H., Die Burgwälle Schlesiens nach dem gegenwärtigen Stande der Forschung „Schlesiens Vorzeit in Bild und Schrift“, 1899 t.6.
Mertins O., Wegweiser durch die Urgeschichte Schlesiens und der Nachbargebiete, 1906.
Seger H., Schlesiens Urgeschichte, 1913.
Hellmich M., Schlesische Wehranlagen] „Altschlesien“, 1930 t. 3, s. 37-47.
Antoniewicz W., Wartołowska Z., Mapa grodzisk w Polsce, 1964
Kaletyn T., Grodzisko wczesnośredniowieczne w Chobieni, pow. Wołów „Informator KZA na województwo wrocławskie 1964“, 1964, s. 72-73 .
Kaletyn T., Grodzisko wczesnośredniowieczne w Chobieni, pow, Wołów, „Wiadomości Archeologiczne“, 1965 t. 31 nr 2/3, s. 280.
Kaczkowski M. , Charakterystyka osadnictwa wczesnośredniowiecznego w rejonie Głogowa od połowy V do połowy XI wieku w świetle źródeł archeologicznych „Zielonogórskie Zeszyty Muzealne“, 1971, t. 2.
Demidziuk K., Archiwalia do archeologii dawnego Kreis Glogau, „Głogowskie Zeszyty Naukowe“, 2000.
Nowakowski D., Kieseler A., Biermann F., From Slavic stronghold to a medieval town – the example of Chobienia, „Rytm przemian kulturowych w pradziejach i średniowieczu“, Grossman A., Gediga B., Piotrkowski W (red)., 2012, s. 415-431.
Nowakowski D., Kieseler A., Biermann F., Grodzisko plemienne w Chobieni gm. Rudna w świetle badań archeologicznych w 2010 r., „Funkcje grodów w państwach wczesnośredniowiecznej Europy środkowowschodniej. Społeczeństwo, gospodarka, ideologia“, K. Czapla, K. Chrzan, S. Moździoch, 2014, s. 269-333.
Biermann F., Kieseler A., Nowakowski D, Die slawischen Ringwälle von Köben (Chobienia) und Kleinitz (Klenica) im Kontext der Frühgeschichte des mittleren Oderraums, „Burg, Herrschaft und Siedlung im mittelalterlichen Niederschlesien, Studien zur Archäologie Europas“, t.27, 2016.

Mapa