Chróścina, gm. Góra, ob. wiejski

Nazwa niemiecka

Kraschen

Powiat

Gmina

Współrzędne

51.74222222 N, 16.55527778 E

Obszar AZP

Nr na obszarze AZP

31

Chronologia

Opis

Uwagi: Grodzisko na wschodnim końcu wsi, nasyp czworoboczny z zaokrąglonymi narożami

Datowanie: XIV-XV w. (D. Nowakowski)

Dodatkowe informacje

Nazwa niemiecka

Kraschen

Powiat

Gmina

Współrzędne

51.74222222 N, 16.55527778 E

Obszar AZP

Nr na obszarze AZP

31

Chronologia

Badania

1979 – badania sondażowe, J. Lodowski, J. Romanow.

Literatura

Hellmich M., Schlesische Wehranlagen, „Altschlesien”, 1930, s. 40.
Kowalenko W., Grody i osadnictwo grodowe Wielkopolski wczesnohistorycznej (od VII do XII wieku), 1938, s. 192.
Lodowski J., Relikty późnośredniowiecznych rezydencji obronnych w Chróścinie i Żuchlowie, pow. Góra. “Śląskie Sprawozdania Archeologiczne”, 2001, t. 43, s. 565-567.
Nowakowski D., Siedziby książęce i rycerskie księstwa głogowskiego w średniowieczu, 2008, s. 448-450.
Kierszys G., Trzy światy średniowiecza. Luxta castrum Sandouel, 2015, s. 230-231.
Nowakowski D., Śląskie obiekty typu motte. Studium archeologiczno-historyczne, 2017, s. 281, nr. 50.

Mapa