Chróścina, st. 21, gm. Góra, ob. wiejski

Nazwa niemiecka

Kraschen

Powiat

Gmina

Współrzędne

51.76555556 N, 16.56222222 E

Obszar AZP

Nr na obszarze AZP

2

Chronologia

Opis

Uwagi: czworoboczne, podwójne wały

Datowanie: wczesne średniowiecze, VII lub pocz. VIII w. (AZP)

Dodatkowe informacje

Nazwa niemiecka

Kraschen

Powiat

Gmina

Współrzędne

51.76555556 N, 16.56222222 E

Obszar AZP

Nr na obszarze AZP

2

Chronologia

Badania

1979 – badania sondażowe J. Lodowski, J. Romanow PKZ Wrocław,

Literatura

Lodowski J., Kaletynowie M. i T., Grodziska wczesnośredniowieczne województwa wrocławskiego, 1968, s. 47
Moździoch S. , Archäologische Forschungen zu frühmittelalterlichen Burgen in Schlesien, „Frühmittelalterlicher Burgenbau in Mittel- und Osteuropa“, 1998, s. 276-291
Kiarszys G., Trzy światy średniowiecza. Luxta castrum Sandouel, 2015, s. 230-231.
Lodowski J. , Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem Śląska (VI-X w.), [w:] Z. Kurnatowska, „Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem w Polsce: materiały z konferencji, Poznań 14-16 grudnia 1987 roku“, 1992, s. 173-185.

Mapa