Czernica, st. 1, gm. Czernica

Nazwa niemiecka

Tschirne, Großbrück, Grossbrück

Powiat

Gmina

Współrzędne

51.04333333 N, 17.24305556 E

Obszar AZP

Nr na obszarze AZP

48

Chronologia

Opis

Uwagi: Grodzisko stożowate, czworoboczne, na krawędzi terasy

Datowanie: XIV–XV w. (D. Nowakowski)

Dodatkowe informacje

Nazwa niemiecka

Tschirne, Großbrück, Grossbrück

Powiat

Gmina

Współrzędne

51.04333333 N, 17.24305556 E

Obszar AZP

Nr na obszarze AZP

48

Chronologia

Badania

1976 – badania sondażowe, A. Pawłowski

Literatura

„Altschlesische Blätter”, 1927, r. 2, s. 41.;
“Informator KZA na województwo wrocławskie, 1965 r. s. 59-60.
Pawłowski A., Grody stożkowate, ostrosłupowe i wieże mieszkalno-obronne na Śląsku w średniowieczu, praca doktorska, s. 221-222. (maszynopis dostępny w: Instytut Historii Architektury, Sztuki i Techniki Pwr)
Pawłowski A., Czernica, woj. Wrocław, „Silesia Antiqua” 1978 t. 20. s. 287-288.
Pawłowski A., Z badań grodzisk średniowiecznych województwa wrocławskiego, „Sprawozdania Archeologiczne”, 1978, t. 30 s. 242-243.
Prus O., Katalog stanowisk archeologicznych województwa wrocławskiego (stanowiska opublikowane cz. I), 1994, s. 108.
Nowakowski D., Śląskie obiekty typu motte. Studium archeologiczno-historyczne, 2017, s. 287- 288, nr 62.

Mapa