Dankowice, st. 1., gm. Żukowice

Nazwa niemiecka

Leutbach, Wiesental

Powiat

Gmina

Współrzędne

51.61611111 N, 15.98111111 E

Obszar AZP

Nr na obszarze AZP

1

Chronologia

Opis

Uwagi: grodzisko owalne

Datowanie: 2 poł. IX-X w. (atlas grodzisk)

Dodatkowe informacje

Nazwa niemiecka

Leutbach, Wiesental

Powiat

Gmina

Współrzędne

51.61611111 N, 15.98111111 E

Obszar AZP

Nr na obszarze AZP

1

Chronologia

Badania

2015 – badania sondażowe, S. Robak.

Literatura

Behla R., Die vorgeschichtlichen Rundwälle im östlichen Deutschland, 1888.
Mertins O., Wegweiser durch die Urgeschichte Schlesiens und der Nachbargebiete, 1906.
Blaschke J., Geschichte der Stadt Glogau und des Glogauer Lands, 1913.
Hellmich M., Schlesische Wehranlagen, „Altschlesien“, 1930, s. 37-47.
Kowalenko W., Grody i osadnictwo grodowe Wielkopolski wczesnohistorycznej (od VII do XII wieku), 1938.
Urbańska-Łosińska A., Hilczerówna Z., Rozwój terenów osadniczych u schyłku starożytności i we wczesnym średniowieczu w południowej części województwa zielonogórskiego, „Studia nad początkami i rozplanowaniem miast nad środkową Odrą i dolną Wartą (województwo zielonogórskie)“, A. Wędzki, Z. Kaczmarczyk, 1970, s. 49-114.
Kaczkowski M., Charakterystyka osadnictwa wczesnośredniowiecznego w rejonie Głogowa od połowy V do połowy XI wieku w świetle źródeł archeologicznych, „Zielonogórskie Zeszyty Muzealne“, Zielona Góra 1971 tom 2.
Lodowski J., Dolny Śląsk na początku średniowiecza (VI-X wiek). Podstawy osadnicze i gospodarcze, 1980.
Moździoch S., Archäologische Forschungen zu frühmittelalterlichen Burgen in Schlesien, „Frühmittelalterlicher Burgenbau in Mittel- und Osteuropa“, Ruttkay A. T., Henning J., 1998, s. 276-291.
Demidziuk K., Archiwalia do archeologii dawnego Kreis Glogau, Głogowskie Zeszyty Naukowe, 2000.
Czapla K., Dziadoszanie. Plemię zamieszkujące ziemię głogowską w X wieku, 2014.

Mapa