Gajków, st. 10, gm. Czernica

Nazwa niemiecka

Margareth

Powiat

Gmina

Współrzędne

51.05305556 N, 17.19138889 E

Obszar AZP

Nr na obszarze AZP

12

Chronologia

Opis

Uwagi: Grodzisko stożkowe, czworoboczne, tuż przy głównym biegu Odry

Datowanie: XIV w. (D. Nowakowski)

Dodatkowe informacje

Nazwa niemiecka

Margareth

Powiat

Gmina

Współrzędne

51.05305556 N, 17.19138889 E

Obszar AZP

Nr na obszarze AZP

12

Chronologia

Badania

1972 – badania wiertnicze, E. Cnotliwy, T. Nawrolski, R. Rogosz
1976 – badania sondażowe, A. Pawłowski.
1978 – badania inwentaryzacyjne, L. Kamiński

Literatura

„Altschlesische Blätter”, 1928, t. 3, s. 63.
„Altschlesien”, 1930/31, t. 3. s.40.
Kaletyn T., Sprawozdanie z działalności KZA na terenie woj. wrocławskiego w 1965 roku, „Silesia Antiqua”, 1967, t. 9, s.298.
“Informator KZA na woj. wrocławskie”, 1972, s.177-179.
Pawłowski A., Gajków, gm. Czernica, woj. Wrocław, „Silesia Antiqua”, 1978, t. 20, s. 288-289.
Pawłowski A., Grody stożkowate, ostrosłupowe i wieże mieszkalno-obronne na Śląsku w średniowieczu, praca doktorska, s. 228-229. (maszynopis dostępny w: Instytut Historii Architektury, Sztuki i Techniki PWr).
Pawłowski A., Z badań grodzisk średniowiecznych województwa wrocławskiego, „Sprawozdania Archeologiczne”, 1978, t. 30 s. 243-244.
Prus O., Katalog stanowisk archeologicznych województwa wrocławskiego (stanowiska opublikowane cz. I), 1994, s. 154.
Nowakowski D., Śląskie obiekty typu motte. Studium archeologiczno-historyczne, 2017, s.295-296, nr. 81.

Mapa