Głoska, st. 6, gm. Miękinia

Nazwa niemiecka

Gloschkau

Powiat

Gmina

Współrzędne

51.24333333 N, 16.7225 E

Obszar AZP

Nr na obszarze AZP

20

Chronologia

Opis

Uwagi: nasyp i sierpowaty wał

Datowanie: XIV-XV w. (D. Nowakowski)

Dodatkowe informacje

Nazwa niemiecka

Gloschkau

Powiat

Gmina

Współrzędne

51.24333333 N, 16.7225 E

Obszar AZP

Nr na obszarze AZP

20

Chronologia

Badania

okres między wojenny – badania powierzchniowe, M. Hellmich.
1964 – badania, T. Kaletyn.
1969 i 1971 – badania wiertnicze, T. Nawrolski, R. Rogosz.
1975 – badania sondażowe, A. Pawłowski.
1977 – badania inwentaryzacyjne, L. Kamiński.

Literatura

Hellmich M., Schlesische Wehranlagen, „Altschlesien”, 1930, s. 40.
Hellmich M., Kartoteka Grodzisk.
„Altschlesische Blätter”, 1939, nr 1/2, s. 57.
“Informator KZA na województwo wrocławskie”, 1965, s. 63;
Pawłowski A., Grody Stożkowate, ostrosłupowe i wieże mieszkalno-obronne na Śląsku w średniowieczu, 1978, s. 234-236;
Pawłowski A., Z badań grodzisk średniowiecznych województwa wrocławskiego, “Sprawozdania Archeologiczne”, 1978, t. 30, s. 245-246.
Prus O., Katalog stanowisk archeologicznych województwa wrocławskiego (stanowiska opublikowane cz. I), s. 179
Nowakowski D., Śląskie obiekty typu motte. Studium archeologiczno-historyczne, 2017, s. 299- 300, nr. 89.

Mapa