Jelenia Góra, st. 2, gm. Jelenia Góra

Nazwa niemiecka

Hirschberg

Powiat

Gmina

Współrzędne

50.90972222 N, 15.72388889 E

Obszar AZP

Nr na obszarze AZP

2

Chronologia

,

Opis

Uwagi: Grodzisko, wys. 375 m. n.p.m. zachowane fragmenty wałów

Datowanie: 2. poł XIII – XV w. (A. Boguszewicz)

Dodatkowe informacje

Nazwa niemiecka

Hirschberg

Powiat

Gmina

Współrzędne

50.90972222 N, 15.72388889 E

Obszar AZP

Nr na obszarze AZP

2

Chronologia

,

Badania

1935-1937 – badania powierzchniowe i wykopaliskowe, m. in F. Geschwendt
1958-1959 – badania wykopaliskowe, Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu, W. Sarnawska.
1995-1997 – badania wykopaliskowe, Muzeum Okręgowe w Jeleniej Górze, S. Firszt.

Literatura

Herbst J. K., Chronik der Stadt Hirschberg in Schlesien, 1849.
Vogt M., Illustrierte Chronik der Stadt Hirschberg in Schlesien, 1875.
Uhtenwoldt H., Die Hirschberger Stadt befestigung, „Die Wanderer i Reisengebirge”, 1930.
Hering, E., Chronik der Stadt Hirschberg, 1935.
Uhtenwoldt H., Der Hausberg in Hirschberg, „Altschlesische Blätter”, 1935, s. 153-156.
Keyser E., Deutsches Städtbuch, t. 1, 1939, s. 175.
Maleczyński K. Z przeszłości Jeleniej Góry i okolicy, „Sobótka”, 1949, t. 4, s. 106.
Sarnowska W., Sprawozdanie z badań archeologicznych na Wzgórzu Krzywoustego w 1958 r. „Silesia Antiqua”, 1960, t. 2, s. 175-177.
Lodowski J., Kaletynowie M. i T., Grodziska wczesnośredniowieczne województwa wrocławskiego, 1968, s. 64.
„Silesia Antiqua”, 1968, t. 10, s. 291.
„Silesia Antiqua”, 1978, t. 20, s. 258.
“Informator KZA na województwo wrocławskie”, 1966.
Rzeszowski R., Jelenia Góra, st. 2, AZP 84-16/2, „Informator Archeologiczny : badania”, 1996, t. 30, s. 260-261.
Rzeszowski R., Jelenia Góra, st. 2, gm. loco, woj. dolnośląskie, AZP 84-16, „Informator Archeologiczny : badania”, 1997, t. 31, s. 244.
Rzeszowski R., Jelenia Góra, st. 2, gm. loco, woj. dolnośląskie, AZP 84-16, „Informator Archeologiczny : badania”, 1998, t. 32, s. 235-236.
Firszt S., Dotychczasowe wyniki badań archeologicznych na Wzgórzu Krzywoustego, „Rocznik Jeleniogórski”, t. 30, 1998, s. 41-62.
Miszczyk T., Zamek na Wzgórzu Krzywoustego w Jeleniej Górze w świetle dotychczasowych badań archeologicznych, M. Boguszewicz, A. Boguszewicz, D. Wiśniewska (red) „Człowiek i środowisko w Sudetach“, 2000, 229-233.
Adamska D., Fundacje dewocyjne rycerstwa księstwa świdnicko-jaworskiego, 2005, s. 186-187.
Chorowska M., Dudziak T., Joworski K.. Kwaśniewski A., Zamki i dwory obronne w Sudetach, T.II Księstwo Jaworskie, 2009, s. 96-103.
Boguszewicz A., Corona Silesiae: zamki Piastów fürstenberskich na południowym pograniczu księstwa jaworskiego, świdnickiego i ziębickiego do połowy XIV wieku, 2010, s. 223-224.

Mapa