Kadłub, st. 4, gm. Miękinia

Nazwa niemiecka

Kadlau

Powiat

Gmina

Współrzędne

51.18972222 N, 16.70416667 E

Obszar AZP

Nr na obszarze AZP

Brak

Chronologia

,

Opis

Uwagi: dwuczłonowe, stożek otoczony 2 wałami, kwadratwe podgrodzie

Datowanie: XIV/XV-XVI w.; XVII w.
(D. Nowakowski)

Dodatkowe informacje

Nazwa niemiecka

Kadlau

Powiat

Gmina

Współrzędne

51.18972222 N, 16.70416667 E

Obszar AZP

Nr na obszarze AZP

Brak

Chronologia

,

Badania

2004-2007 – badania wykopaliskowe, L. Marek.

Literatura

„Altschlesische Blätter”, 1937, nr 1/2, s. 57.
Hellmich M., Kartoteka Grodzisk.
“Informator KZA na województwo wrocławskie”, 1965, s. 60-70.
Pawłowski A., Grody Stożkowate, ostrosłupowe i wieże mieszkalno-obronne na Śląsku w średniowieczu, 1978, s. 231.
Kokosza J., Archiwalia archeologiczne z byłego powiatu Środa Śląska, “Silesia Antiqua”, 1990, t. 32, s. 269-301, poz. 38.
Prus O., Katalog stanowisk archeologicznych województwa wrocławskiego (stanowiska opublikowane cz. II), s. 273.
Czerniak K., Marek L. Z badań na późnośredniowiecznym grodziskustożkowatym w Kadłubie, pow. Środa Śląska, „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne“, 2005, t. 47, s. 253-259.
Marek L., Grodzisko Stożkowate w Kadłubie (stan. 4/12), gm. Miękinia. Wyniki badań w roku 2006. (sprawozdanie w archiwum WUOZ Wrocław).
Marek L., Grodzisko Stożkowate w Kadłubie (stan. 4/12), gm. Miękinia. Wyniki badań w roku 2007 (sprawozdanie w archiwum WUOZ Wrocław).
Nowakowski D., Śląskie obiekty typu motte. Studium archeologiczno-historyczne, 2017, s. 320- 321, nr. 130.

Mapa