Kłopotów, st. 5, gm. Lubin

Nazwa niemiecka

Klaptau

Powiat

Gmina

Współrzędne

51.37722222 N, 16.25416667 E

Obszar AZP

Nr na obszarze AZP

7

Chronologia

Opis

Uwagi: mały kolisty gródek otoczony fosą

Datowanie: XIII/XIX w. – 1 poł. XIV w. (D. Nowakowski)

Dodatkowe informacje

Nazwa niemiecka

Klaptau

Powiat

Gmina

Współrzędne

51.37722222 N, 16.25416667 E

Obszar AZP

Nr na obszarze AZP

7

Chronologia

Badania

1964 – badania wiertnicze, E. Cnotliwy, J. Lodowski.
2014 – badania wykopaliskowe, F. Biermann, D. Nowakowski

Literatura

Treblin M., Vom Steinwall in Großkirchen, Aus deder Heimat, dodatek do „Lübner Stadtblatt“ 8/9.19.1938.
Treblin M., Wasserburgen im Lübner Kreise, „Niederschlesische Tageszeitung“ 13/ 14. 09. 1941.
Domański G., Lodowski J. Wyniki badań powierzchniowych w rejonie Lubina , Kłopotowa i Miroszowic, pow. Lubin, „Informator KZA we Wrocławiu“, 1966, s. 35.
Prus O., Katalog publikowanych stanowisk archeologicznych Dolnego Ślaska, cz. 2, 2007, s. 48.
Nowakowski D., Siedziby książęce i rycerskie księstwa głogowskiego w średniowieczu, 2008, s.486.
Nowakowski D., Śląskie obiekty typu motte. Studium archeologiczno-historyczne, 2017, s. 329-330, nr. 145.

Mapa