Korzeńsko, st. 10, gm. Żmigród

Nazwa niemiecka

Korsenz

Powiat

Gmina

Współrzędne

51.54722222 N, 16.84805556 E

Obszar AZP

Chronologia

Opis

Uwagi: grodzisko o zniekształconym owalu

Datowanie: XIX-XII (M. i T. Kaletynowie)

Dodatkowe informacje

Nazwa niemiecka

Korsenz

Powiat

Gmina

Współrzędne

51.54722222 N, 16.84805556 E

Obszar AZP

Chronologia

Badania

1960 – badania sondażowe, T. Kaletyn.

Literatura

Schuster O., Die alten Heidenschanzen Deutschlands, 1869.
Behla R., Die vorgeschichtlichen Rundwälle im östlichen Deutschland, 1888.
Hoffmann J. , Ringwälle im Kreise Militsch-Trachenberg [w:] „Heimatbl. f. d. Kr. Militsch-Trachenberg“, 1927.
Gottschalk J., Die Besiedlung des Kreises Militsch in vor- und frühgeschichtlicher Zeit, Heimat-Blätter f. d. Kreis Militsch-Trachenberg, 1929.
Hellmich M., Schlesische Wehranlagen, „Altschlesien“, 1930 tom 3, s. 37-47.
Kowalenko W., Grody i osadnictwo grodowe Wielkopolski wczesnohistorycznej (od VII do XII wieku), 1938.
Uhtenwoldt H., Die Burgverfassung in der Vorgeschichte und Geschichte Schlesiens, 1938.
Młynarska M., Burgum milickie, „Kwartalnik HKM“, 1960 t. 4, s. 447-477.
Antoniewicz W., Wartołowska Z., Mapa grodzisk w Polsce, 1964.
Kaletyn T., Grodzisko wczesnośredniowieczne w Korzeńsku, pow. Milicz, „Informator Konserwatora Zabytków Archeologicznych na województwo wrocławskie 1964“, 1964, s. 85.
Lodowski J., Kaletynowie M. i T., Grodziska wczesnośredniowieczne województwa wrocławskiego, 1968.
Moździoch S., Archäologische Forschungen zu frühmittelalterlichen Burgen in Schlesien, [w:] „Frühmittelalterlicher Burgenbau in Mittel- und Osteuropa“, A. T. Ruttkay, J. Henning (red), 1998, s. 276-291.
Demidziuk, K.,  “Rzeczny” katalog Rudolfa Dreschera do archeologii Śląska, „Silesia Antiqua“, 2010, t. 46, s. 217-332.
Chrzan K., Uwagi do studiów nad osadnictwem wschodniego dorzecza Baryczy od 2 poł. IX w. do poł. XI w., „Funkcje grodów w państwach wczesnośredniowiecznej Europy środkowowschodniej. Społeczeństwo, gospodarka, ideologia“, 2014, s. 196.

Mapa