Kruszyniec, st. 2, gm. Góra, ob. wiejski

Nazwa niemiecka

Juppendorf

Powiat

Gmina

Współrzędne

51.70027778 N, 16.56194444 E

Obszar AZP

Nr na obszarze AZP

55

Chronologia

Opis

Uwagi: okrągłe grodzisko pierścieniowe

Datowanie: wczesne średniowiecze, VIII-IX/X w. (AZP)

Dodatkowe informacje

Nazwa niemiecka

Juppendorf

Powiat

Gmina

Współrzędne

51.70027778 N, 16.56194444 E

Obszar AZP

Nr na obszarze AZP

55

Chronologia

Badania

1981 – badania AZP powierzchniowe, Z. Lisek, W. chudy, A. Dwilewicz (wynik negatywny)
1985 – badania sondażowe, J. Lodowski, A. Starzyński

Literatura

Hellmich M., Schlesische Wehranlagen, „Altschliesen, 1930, s. 37-41.
Lodowski J., Kruszyniec pow. Góra „Silesia Antiqua” 1965 t.7, s. 303.
Lodowski J., Grodzisko wczesnośredniwoieczne w Kruszyńcu, pow. Góra, „Informator KZA na województwo wrocławskie 1964“, 1964, s. 88.
Lodowski J., Stratygrafia nawarstwień grodziska wczesnośredniowiecznego w Kruszyńcu, pow. Góra, [w:] L. Leciejewicz, S. Moździoch, J. Klápště, C. Buśko (red) „Civitas et villa. Miasto i wieś w średniowiecznej Europie Środkowej“,
Antoniewicz W., Wartołowska Z., Mapa Grodzisk w Polsce, 1964, s. 38.
“Informator KZA na województwo wrocławskie”, 1966.
Lodowski J., Kaletynowie M. i T., Grodziska wczesnośredniowieczne województwa wrocławskiego, 1968, s. 81.
Kaźmierczyk J., Macewicz K., Wuszkan S., Studia i materiały do osadnictwa Opolszczyzny wczesnośredniowiecznej,1977, s. 82-84.
Kiarszys G., Trzy światy średniowiecza. Luxta castrum Sandouel, 2015.

Mapa