Laskówka, st. 1, gm. Bardo, ob. wiejski

Nazwa niemiecka

Gierswalde

Powiat

Gmina

Współrzędne

50.48944444 N, 16.77472222 E

Obszar AZP

Nr na obszarze AZP

4

Chronologia

Opis

Uwagi: czworoboczny obiekt, na łagodnym stoku, zapewne nowożytny

Datowanie: poł XVIII w. (AZP)

Dodatkowe informacje

Nazwa niemiecka

Gierswalde

Powiat

Gmina

Współrzędne

50.48944444 N, 16.77472222 E

Obszar AZP

Nr na obszarze AZP

4

Chronologia

Badania

dotąd obiekt badany jedynie powierzchniowo

Literatura

Vug O., Schlesische Heidenschanzen und die Handelstrassen der Alten, 1890, s. 65.
Hellmich M., Schlesische Wehranlagen, „Altschlesien”, 1930, s. 39.
Hellmich M. Kartoteka Grodzisk.
„Altschlesische Blätter”, 1942, s. 23.
Pawłowski A., Grody Stożkowate, ostrosłupowe i wieże mieszkalno-obronne na Śląsku w średniowieczu, 1978, s. 270-271
Antoniewicz W., Wartołowska Z., Mapa Grodzisk w Polsce, 1964, s. 36.

Mapa