Lelików, st. 5, gm. Milicz, ob. wiejski

Nazwa niemiecka

Lilikowe, Lilienthal (do 1937)

Powiat

Gmina

Współrzędne

51.56083333 N, 17.4375 E

Obszar AZP

Nr na obszarze AZP

74

Chronologia

Opis

Uwagi: mocno zniszczone grodzisko koliste

Datowanie: VIII-X w. (M. T. Kaletynowie)

Dodatkowe informacje

Nazwa niemiecka

Lilikowe, Lilienthal (do 1937)

Powiat

Gmina

Współrzędne

51.56083333 N, 17.4375 E

Obszar AZP

Nr na obszarze AZP

74

Chronologia

Badania

2008 – badania wykopaliskowe, Justyna Kolenda

Literatura

Gottschalk J., Zwei Burgwälle im östlichen Teile des Kreises, „Heimatblätter für den Kreis Militsch-Trachenberg“, 1929 nr 9.
Hellmich M., Schlesische Wehranlagen, „Altschlesien“, 1930 tom 3, s. 37-47.
Młynarska M., Burgum milickie, „Kwartalnik HKM“, 1960 t. 4, s. 447-477.
Kaletyn T., Grodzisko wczesnośredniowieczne w Lilikowie, pow. Milicz „Wiadomości Archeologiczne“, 1964 t. 10.
Kaletynowie M., Lodowski J., Grodziska wczesnośredniowieczne województwa wrocławskiego, 1968, s. 86-87.
Chrzan K., Uwagi do studiów nad osadnictwem wschodniego dorzecza Baryczy od 2 poł. IX w. do poł. XI w., [w:] „Funkcje grodów w państwach wczesnośredniowiecznej Europy środkowowschodniej. Społeczeństwo, gospodarka, ideologia“, K. Chrzan, S. Moździoch, K. Czapla (red), 2014, s. 196.

Mapa