Lipowiec, st. 2, gm. Niechlów

Nazwa niemiecka

Linz

Powiat

Gmina

Współrzędne

51.64305556 N, 16.36472222 E

Obszar AZP

Nr na obszarze AZP

18

Chronologia

Opis

Uwagi: wyraźny pierścień wałów w starorzeczach Baryczy

Datowanie: wczesne średniowiecze (AZP)

Dodatkowe informacje

Nazwa niemiecka

Linz

Powiat

Gmina

Współrzędne

51.64305556 N, 16.36472222 E

Obszar AZP

Nr na obszarze AZP

18

Chronologia

Badania

dotąd obiekt badany jedynie powierzchniowo

Literatura

Behla R., Die vorgeschichtlichen Rundwälle im östlichen Deutschland, 1888.
Hellmich M., Schlesische Wehranlagen „Altschlesien“, 1930, t. 3, s. 37-47.
„Altschlesien”, t. I, str. 38, 44.
„Altschlesien”, t. III, str. 40
Antoniewicz W. , Wartołowska Z., Mapa Grodzisk w Polsce, 1964.
Lodowski J., Kaletynowie M. i T., Grodziska wczesnośredniowieczne województwa wrocławskiego, 1968.
Lodowski J., Dolny Śląsk na początku średniowiecza (VI-X wiek) Podstawy osadnicze i gospodarcze, 1980.
Lodowski J., Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem Śląska (VI-X w.), Z. Kurnatowska „Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem w Polsce: materiały z konferencji, Poznań 14-16 grudnia 1987 roku“, 1990, s. 173-185.
Moździoch S., Archäologische Forschungen zu frühmittelalterlichen Burgen in Schlesien, „Frühmittelalterlicher Burgenbau in Mittel- und Osteuropa“, 1998, s. 276-291.
Kiarszys G., Trzy światy średniowiecza. Luxta castrum Sandouel, 2015.

Mapa