Lubnów, st. 1, gm. Oborniki Śląskie, ob. wiejski

Nazwa niemiecka

Liebenau

Powiat

Gmina

Współrzędne

51.245 N, 16.9 E

Obszar AZP

Nr na obszarze AZP

34

Chronologia

Opis

Uwagi: okrągłe grodzisko, nasyp

Datowanie: VII-XI w. (AZP)

Dodatkowe informacje

Nazwa niemiecka

Liebenau

Powiat

Gmina

Współrzędne

51.245 N, 16.9 E

Obszar AZP

Nr na obszarze AZP

34

Chronologia

Badania

dotąd obiekt badany jedynie powierzchniowo

Literatura

„Altschlesische Blätter”, 1926, r. 1, s. 4, 11.
„Altschlesische Blätter”, 1928, r.3 s. 65,82.
„Altschlesische Blätter”, 1929 r.4 s. 94,
„Altschlesische Blätter”, 1932 r. 7 , s. 81.
„Altschlesische Blätter”,1935, r. 10, s. 97
„Altschlesische Blätter”, 1938, r. 13, s. 158.
„Altschlesien”, 1924, t. 1, s. 110.
„Altschlesien”, 1929, t. 2, s. 307.
„Altschlesien”,1934, t.3, s.311.
„Altschlesien”, 1938, t.7, s.281.
Lodowski J., Kaletynowie M. i T., Grodziska wczesnośredniowieczne województwa wrocławskiego, 1968, s. 74-75.

Mapa