Lubnów, st. 2, gm. Oborniki Śląskie, ob. wiejski

Nazwa niemiecka

Liebenau

Powiat

Gmina

Współrzędne

51.265 N, 16.89083333 E

Obszar AZP

Nr na obszarze AZP

78

Chronologia

Opis

Uwagi: okrągłe grodzisko stożkowate z podwójną fosą

Datowanie: XV-XVI w. (D. Nowakowski)

Dodatkowe informacje

Nazwa niemiecka

Liebenau

Powiat

Gmina

Współrzędne

51.265 N, 16.89083333 E

Obszar AZP

Nr na obszarze AZP

78

Chronologia

Badania

1929 – inwentaryzacja, Hellmich M.
1961-1969 – badania Instytutu Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej
1997 – badania sondażowe 1997, D. Nowakowski, N. Lenkow.

Literatura

„Altschlesische Blätter”, 1938 r.13 s. 229.
„Altschleisen” 1934 t. 4, s. 317.
“Informator KZA na woj. Wrocławskie” 1964 s. 91.
Lodowski J., Kaletynowie M. I T., Grodziska wczesnośredniowieczne województwa wrocławskiego, 1968, s. 91.
Prus O., Katalog stanowisk archeologicznych województwa wrocławskiego (stanowiska opublikowane cz. II), 1994, s. 410.
Maździoch S., Lenkow N., Nowakowski D., Wstępne wyniki ratowniczych badań archeologicznych przeprowadzonych na późnośredniowiecznym grodzisku w Lubnowie stan. 2/78/76-27, gm. Oborniki Śląskie, woj. Wrocławskie, 1997. (maszynopis w w archiwum IAE PAN Wrocław)
Nowakowski D., Śląskie obiekty typu motte. Studium archeologiczno-historyczne, 2017, s. 350- 351, nr. 185.

Mapa