Maniów, st. 1, gm. Mietków

Nazwa niemiecka

Wenig-Mohnau

Powiat

Gmina

Współrzędne

50.95861111 N, 16.65027778 E

Obszar AZP

Nr na obszarze AZP

6

Chronologia

Opis

Uwagi: grodzisko, egularne, kwadratowe z podwójna fosą

Datowanie: XIV-XV w. (D. Nowakowski)

Dodatkowe informacje

Nazwa niemiecka

Wenig-Mohnau

Powiat

Gmina

Współrzędne

50.95861111 N, 16.65027778 E

Obszar AZP

Nr na obszarze AZP

6

Chronologia

Badania

1923 – badanie (przekop przez wał), F. Geschwendt
1972 – badania wiertnicze, E. Cnotliwy, T. Nawrolski, R. Rogosz.
1975 – badania sondażowe A. Pawłowskiego.
1976, 1977 – badania inwentaryzacyjne, T. Kaletyn

Literatura

„Altschlesien”, 1926, t. 1. s. 267.
„Altschlesien”, 1930, t. 4. s. 41.
Kaletyn T., Grodzisko średniowieczne w Maniowie, pow. Wrocław, “Informator KZA na województwo wrocławskie” 1965, s.83-84.
Kaletyn T., Sprawozdanie z działalności archeologicznej służby konserwatorskiej na terenie woj. wrocławskiego w 1971 roku, „Silesia Antiqua”, 1973, t.15, s. 327.
Kaletyn T., Sprawozdanie z działalności w zakresie ochrony i ratownictwa Zabytków archeologicznych na obszarze woj. wrocławskiego i m. Wrocławia w roku 1979, prowadzonej przez WOAK we Wrocławiu, „Silesia Antiqua”, 1981, t. 23, s. 271.
Prus O., Katalog stanowisk archeologicznych województwa wrocławskiego (stanowiska opublikowane cz. II), 1994, s. 436.
Nowakowski D., Śląskie obiekty typu motte. Studium archeologiczno-historyczne, 2017, s. 357- 358, nr. 197. (pod nazwą Maniów Mały)

Mapa