Miłocice, st. 1, gm. Przeworno

Nazwa niemiecka

Habendorf

Powiat

Gmina

Współrzędne

50.69166667 N, 17.12611111 E

Obszar AZP

Nr na obszarze AZP

5

Chronologia

Opis

Uwagi: Grodzisko, lekko zarysowana owalna fosa

Datowanie: XIV-XV w. (D. Nowakowski)

Dodatkowe informacje

Nazwa niemiecka

Habendorf

Powiat

Gmina

Współrzędne

50.69166667 N, 17.12611111 E

Obszar AZP

Nr na obszarze AZP

5

Chronologia

Badania

dotąd obiekt badany jedynie powierzchniowo

Literatura

“Schlesiens Vorzeit in Bild und Schrifts”, 1896, t. 5, s. 224.
Vug O., Schlesische Heidenschanzen und die Handelstrassen der Alten, 1890, s. 293-294.
Hellmich M., Schlesische Wehranlagen, „Altschlesien”, 1930, s. 42.
“Informator KZA na województwo wrocławskie”, 1959-1960, s. 98-99.
“Informator KZA na województwo wrocławskie”, 1964, s. 92-93.
Antoniewicz W., Wartołowska Z., Mapa grodzisk w Polsce, 1964, s. 38.
„Biuletyn Konserwatora Zabytków Archeologicznych”, 1964, 92/93
Pawłowski A., Grody Stożkowate, ostrosłupowe i wieże mieszkalno-obronne na Śląsku w średniowieczu, praca doktorska 1978, s. 286. (maszynopis dostępny w: Instytut Historii Architektury, Sztuki i Techniki).
Prus O., Katalog publikowanych stanowisk archeologicznych z terenu województwa wałbrzyskiego, 1988, s. 94.
Demidziuk K. Archiwalia do archeologii ziemi strzelińskiej (do 1945 r.), 2004, s. 101-102.
Nowakowski D., Śląskie obiekty typu motte. Studium archeologiczno-historyczne, 2017, s. 367, nr. 213.

Mapa