Modlikowice, gm. Zagrodno

Nazwa niemiecka

Modelsdorf

Powiat

Gmina

Współrzędne

51.21472222 N, 15.85472222 E

Obszar AZP

Nr na obszarze AZP

Brak

Chronologia

,

Opis

Uwagi: domniemane grodzisko na cyplu,

Datowanie: wczesne średniowiecze (D. Nowakowski)

Dodatkowe informacje

Nazwa niemiecka

Modelsdorf

Powiat

Gmina

Współrzędne

51.21472222 N, 15.85472222 E

Obszar AZP

Nr na obszarze AZP

Brak

Chronologia

,

Badania

okres międzywojenny – badania sondażowe

Literatura

Behla R., Die vorgeschichtlichen Rundwälle im östlichen Deutschland, 1888, s. 171.
Hellmich M., Kartoteka Grodzisk.
Lodowski J., Kaletynowie M. I T., Grodziska wczesnośredniowieczne województwa wrocławskiego, 1968, s.98-99.
Pawłowski A., Grody stożkowe, ostrosłupowe i wieże mieszkalno-obronne na Śląsku w Średnioweiczu, 1978. (maszynopis pracy doktorskiej w KGASiT PWr), s. 287.
Prus O., Katalog publikowanych stanowisk archeologicznych Dolnego Ślaska, cz. 2, 2007, s. 80.
Nowakowski D., Śląskie obiekty typu motte. Studium archeologiczno-historyczne, 2017, s. 368, nr. 215.

Mapa