Myślibórz, st. 1, gm. Paszowice

Nazwa niemiecka

Moisdorf lub Woisdorf
(Rathsberg)

Powiat

Gmina

Współrzędne

51.02138889 N, 16.12555556 E

Obszar AZP

Nr na obszarze AZP

4

Chronologia

Opis

Uwagi: częściowo zniszczone przez kamieniołom, zachowane resztki muru obwodowego

Datowanie: XII (?), XIII-pocz.XIV w. (A. Boguszewicz)

Dodatkowe informacje

Nazwa niemiecka

Moisdorf lub Woisdorf
(Rathsberg)

Powiat

Gmina

Współrzędne

51.02138889 N, 16.12555556 E

Obszar AZP

Nr na obszarze AZP

4

Chronologia

Badania

1994 – badania sondażowe , A. Bogusiewicz

Literatura

Müller K.A., Vaterländische Bilder, in einer Geschichte und Beschreibung der alten Burgfesten und Ritterschlösser Preussens, 1937, s. 330
“Schlesiens Vorzeit in Bild und Schrifts” 1866, t.1, s. 73,
“Schlesiens Vorzeit in Bild und Schrifts” 1866, t. 2, s. 210,
Schuster O., Heidenshanzen Deutschlands, Dresden 1869, s.107
Behla R., Die vorgeschichtlichen Rundwälle im östlichen Deutschland, Berlin 1888, s.172.
„Altschlesische Blätter”, 1928, s. 6, 98.
Hellmich M., Schlesische Wehranlagen, „Altschlesien”, 1930, t. 3, s.44
Hellmich M., Burghügel im Boberkatzbachgebiet, „Altschlesische Blätter”, 1936, s. 103.
Antoniewicz W., Wartołowska Z., Mapa Grodzisk w Polsce, 1964, s. 38.
„Biuletyn KZA 1959-1960”, s.10.
Lodowski J., Kaletynowie M. i T., Grodziska wczesnośredniowieczne województwa wrocławskiego, 1968, s. 99.
Boguszewicz A., Fortyfikacje południowego pogranicza księstwa świdnicko-jaworskiego w XIII w. I na początku XIV wieku. 1996
Boguszewicz A., Corona Silesiae: zamki Piastów fürstenberskich na południowym pograniczu księstwa jaworskiego, świdnickiego i ziębickiego do połowy XIV wieku, 2010, s. 237-239.
Chorowska M., Dudziak T., Joworski K.. Kwaśniewski A., Zamki i dwory obronne w Sudetach, T.II Księstwo Jaworskie, 2009, s. 173-175.
Boguszewicz A., Corona Silesiae: zamki Piastów fürstenberskich na południowym pograniczu księstwa jaworskiego, świdnickiego i ziębickiego do połowy XIV wieku, 2010, s. 47.

Mapa