Niedów, gm. Zgorzelec

Nazwa niemiecka

Nieda, Wolfsberg

Powiat

Gmina

Współrzędne

51.03888889 N, 14.98972222 E

Obszar AZP

Nr na obszarze AZP

25

Chronologia

Opis

Uwagi: grodzisko dwuczłonowe na wzniesieniu, otoczone podkowiastym wałem

Datowanie: IX-XII w. (AZP)

Dodatkowe informacje

Nazwa niemiecka

Nieda, Wolfsberg

Powiat

Gmina

Współrzędne

51.03888889 N, 14.98972222 E

Obszar AZP

Nr na obszarze AZP

25

Chronologia

Badania

1969-1970 – badania wykopaliskowe H. Kamińska-
Śledzik, WOAK Wrocław
1984 – badania wykopaliskowe ,H. Kamińska-
Śledzik, WOAK Wrocła

Literatura

Antoniewicz W., Wartołowska Z., Mapa Grodzisk w Polsce, 1964, s. 38.
Frenzel W., Vorgeschichte der Lausitzen Land und Volksitzen die Wenden, Die Lausitzen Wenden, Langensalza 1932, t. 1, s. 147
„Informator Archeologiczny. Badania” 1969, s. 285;
„Informator Archeologiczny. Badania” 1970, s. 189-190;
„Informator Archeologiczny. Badania” 1984, s.137.
„Informator KZA na województwo wrocławskie”, 1961, s. 103-104.
Lodowski J., Kaletynowie M. i T., Grodziska wczesnośredniowieczne województwa wrocławskiego, Wrocław, 1968, s. 104-104.
Kołomański R., Wyniki archeologicznych badań terenowych przeprowadzonych na obszarze objętym inwestycją melioracji: Wrociszów-Skrzydlice, zadanie inwestycyjne nr 1, 1990, s. 1-5 (maszynopis w archiwum WKZ Jelenia Góra)
Kołomański R., Osadnictwo w świetle źródeł archeologicznych na terenie „Euroregiony Nysa” w granicach województwa jeleniogórskiego; Die Besiedlung der Neiβeregion – Urgeschichte – Mittelalter – Neuzeit, Zittau, 1995, s. 34-42,
Preusker K., Verzeichnis Oberlausitzer Altertümer aus der vorchristlichen Zeit, „Neues Lausistisches Magazin”, 1827, t.6, s. 533.
Prus O., Katalog publikowanych stanowisk archeologicznych Dolnego Śląska, Jelenia Góra 2002, cz. 1, s. 80-81.
„Silesia Antiqua, 1962, t.3, s.214.
„Silesia Antiqua, 1967, t.9, s.244.
„Silesia Antiqua, 1968, t.10, s.299.
„Silesia Antiqua, 1973, t.21, s.299.
„Silesia Antiqua, 1980, t.22, s.199.
Schuster O., Die alten Haidenschanzen Deutschlands mit spezieller Beschreibun… Dresden. 1869, s.124.
Śledzik-Kamińska H., Grodzisko wczesnośredniowieczne w Niedowie, gm. Zgorzelec, „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne”, 1989, t.28, s. 87-90.

Mapa