Ostrawa, st. 3, gm. Wąsosz, ob. wiejski

Nazwa niemiecka

Ostrawe (do 1936 Wallheim)

Powiat

Gmina

Współrzędne

51.52694444 N, 16.71916667 E

Obszar AZP

Nr na obszarze AZP

118

Chronologia

Opis

Uwagi: NW od wsi, obok kanału

Datowanie: 1. poł. XIV w (D. Nowakowski).

Dodatkowe informacje

Nazwa niemiecka

Ostrawe (do 1936 Wallheim)

Powiat

Gmina

Współrzędne

51.52694444 N, 16.71916667 E

Obszar AZP

Nr na obszarze AZP

118

Chronologia

Badania

dotąd obiekt badany jedynie powierzchniowo

Literatura

Hellmich M. Kartoteka Grodzisk.
Antoniewicz W., Wartołowska Z., Mapa Grodzisk w Polsce, 1964, s. 39.
Pawłowski A., Grody Stożkowate, ostrosłupowe i wieże mieszkalno-obronne na Śląsku w średniowieczu, 1978, s. 299.
Lodowski A. Gródek późnośredniowieczny w Ostrawie, pow. Góra, „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne“ 2002, t. 44, s. 363-373.
Nowakowski D., Schlesische Ritterburgen des späten Mittelalters und frühen Neuzeit im Lichte der archäologischen Quellen, [w:] F. Biermann, T. Kersting, A. Klamt (red.), Soziale Gruppen und Gesellschaftsstrukturen im westslawischen Raum, BUFM, Bd. 70, Langenweissbach 2013, s. 471-508.
Kiarszys G., Trzy światy średniowiecza. Luxta castrum Sandouel, 2015, s. 263-237.
Nowakowski D., Śląskie obiekty typu motte. Studium archeologiczno-historyczne, 2017, s. 379- 3380, nr. 242.

Mapa