Pietrzyków, st. 1, gm. Dobromierz

Nazwa niemiecka

Hohenpetersdorf

Powiat

Gmina

Współrzędne

50.895 N, 16.24138889 E

Obszar AZP

Nr na obszarze AZP

5

Chronologia

Opis

Uwagi: nieregularne owalne grodzisko z podwójną fosą i wałami

Datowanie: XIV w. (A. Boguszewicz)

Dodatkowe informacje

Nazwa niemiecka

Hohenpetersdorf

Powiat

Gmina

Współrzędne

50.895 N, 16.24138889 E

Obszar AZP

Nr na obszarze AZP

5

Chronologia

Badania

1985 – badania sondażowe w ramach AZP
1999 – badania wykopaliskowe, A Boguszewicz, Z. Pozorski.

Literatura

„Altschlesische Blätter”, 1934, s. 13.
Prus O., Katalog publikowanych stanowisk archeologicznych z terenu województwa wałbrzyskiego, 1988, s. 112.
Boguszewicz A., Materiały z badań obiektów obronnych z wczesnego i późnego średniowiecza w Pietrzykowie, gm. Dobromierz, „Śląskie sprawozdania archeologiczne,1998, t. 40, s. 395-400.
Boguszewicz A., Corona Silesiae: zamki Piastów fürstenberskich na południowym pograniczu księstwa jaworskiego, świdnickiego i ziębickiego do połowy XIV wieku, 2010, s. 243-244
Nowakowski D., Śląskie obiekty typu motte. Studium archeologiczno-historyczne, 2017, s. 387, nr. 255.
Pozorski Z., Badania grodziska w Pietrzykowie, stan.1, pow. Świdnica w 1999, „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne” 2000, t. 42, s. 501-503.
Błoniewski P., Zamki rycerskie w księstwie świdnickim (praca doktorska w druku, maszynopis w IHASIT Wydz. Architektury Pwr), s. 185-197.

Mapa