Pietrzyków, st. 2, gm. Dobromierz

Nazwa niemiecka

Hohenpetersdorf

Powiat

Gmina

Współrzędne

50.89526389 N, 16.23536389 E

Obszar AZP

Nr na obszarze AZP

6

Chronologia

Opis

Uwagi: fragment owalnej fosy na wzgórzu

Datowanie: XIII-XIV w. (A. Boguszewicz)

Dodatkowe informacje

Nazwa niemiecka

Hohenpetersdorf

Powiat

Gmina

Współrzędne

50.89526389 N, 16.23536389 E

Obszar AZP

Nr na obszarze AZP

6

Chronologia

Badania

1999 – badania wykopaliskowe, A Boguszewicz, Z. Pozorski.

Literatura

Boguszewicz A., Materiały z badań obiektów obronnych z wczesnego i późnego średniowiecza w Pietrzykowie, gm. Dobromierz, „Śląskie sprawozdania archeologiczne,1998, t. 40, s. 395-400.
Boguszewicz A., Corona Silesiae: zamki Piastów fürstenberskich na południowym pograniczu księstwa jaworskiego, świdnickiego i ziębickiego do połowy XIV wieku, 2010, s. 244-246.
Adamska D., Fundacje dewocyjne rycerstwa księstwa świdnicko-jaworskiego w średniowieczu 2005, s. 181.
„Altschlesische Blätter”, 1934, s. 13.
“Silesia Antiqua”, 1968, t.10, s. 290.
Błoniewski P., Zamki rycerskie w księstwie świdnickim (praca doktorska w druku, maszynopis w IHASIT Wydz. Architektury Pwr), s. 185-197.

Mapa