Płoszczyna, st 1., gm. Jeżów Sudecki

Nazwa niemiecka

Flachenseiffen

Powiat

Gmina

Współrzędne

50.96777778 N, 15.76013889 E

Obszar AZP

Nr na obszarze AZP

1

Chronologia

Opis

Uwagi: grodzisko dwuczłonowe wklęsłe, wały wys. do 3 m.

Datowanie: 2. połowa XIII w.- pocz. XIV w. (D. Nowakowski)

Dodatkowe informacje

Nazwa niemiecka

Flachenseiffen

Powiat

Gmina

Współrzędne

50.96777778 N, 15.76013889 E

Obszar AZP

Nr na obszarze AZP

1

Chronologia

Badania

dotąd obiekt badany jedynie powierzchniowo

Literatura

Behla R., Die vorgeschichtlichen Rundwälle im östlichen Deutschland, Berlin 1888, s.174.
Hellmich M., Schlesische Wehranlagen, „Altschlesien”, 1930, t.3, s.45, poz. 95.
„Altschlesische Blätter” 1936, t.11, s. 227.
„Altschlesische Blätter” 1940, t.15, s. 217.
„Altschlesische Blätter” 1941, t.16, s. 67.
Antoniewicz W., Wartołowska Z., Mapa Grodzisk w Polsce, 1964, s. 38.
Lodowski J., Kaletynowie M. i T., Grodziska wczesnośredniowieczne województwa wrocławskiego, 1968, s.117-118.
„Silesia Antiqua”, 1979, t. 21, s.258.
Schlesische Provinzialblätter, 1875, t.14, s. 103.
“Informator KZA na województwo wrocławskie”, 1966.
Kaletyn T. Problemy ochrony i ekspozycji Zabytków archeologicznych w krajobrazie województwa jeleniogórskiego, „Rocznik Jeleniogórski“, t. 17, 1979, s. 49-51.
Boguszewicz A., Przemiany w XIII-wiecznym śląskim budownictwie obronnym, [w:] K. Wachowski (red) Kultura średniowiecznego Śląska i Czech, Rewolucja XIII wieku, 1998, 104-105.
Kajzer L., Kołodziejski S., Salm J., Leksykon Zamków w Polsce, 2001, 450-452
Adamska D. Fundacje dewocyjne rycerstwa księstwa świdnicko-jaworskiego, 2005, s. 286-287.
Chorowska M., Dudziak T., Joworski K.. Kwaśniewski A., Zamki i dwory obronne w Sudetach, T.II
Księstwo Jaworskie, 2009, s.155-157.
Łuczyński R.M., Zamki, dwory i pałace w Sudetach, 2008, s. 338-343.
Boguszewicz A., Corona Silesiae: zamki Piastów fürstenberskich na południowym pograniczu księstwa jaworskiego, świdnickiego i ziębickiego do połowy XIV wieku, 2010, s. 246-247.
Nowakowski D., Śląskie obiekty typu motte. Studium archeologiczno-historyczne, 2017, s. 390- 391, nr. 263.

Mapa