Pogalewo Małe, st. 1, gm. Brzeg Dolny, ob. wiejski

Nazwa niemiecka

Klein Pogul

Powiat

Gmina

Współrzędne

51.25416667 N, 16.66777778 E

Obszar AZP

Nr na obszarze AZP

98

Chronologia

,

Opis

Uwagi: Grodzisko stożkowate; duży czworoboczny nasyp

Datowanie: XIII-XV w. (D. Nowakowski)

Dodatkowe informacje

Nazwa niemiecka

Klein Pogul

Powiat

Gmina

Współrzędne

51.25416667 N, 16.66777778 E

Obszar AZP

Nr na obszarze AZP

98

Chronologia

,

Badania

stanowisko dotychczas niebadane

Literatura

”Altshlesien”, 1922. s. 44.
Hellmich M., Schlesische Wehranlagen, „Altschlesien”, 1930. S/ 43
“Informator KZA na województwo wrocławskie”, 1964, s. 100.
Antoniewicz W., Wartołowska Z., Mapa grodzisk w Polsce, 1964, s. 40.
Pawłowski A., Grody Stożkowate, ostrosłupowe i wieże mieszkalno-obronne na Śląsku w średniowieczu, 1978, s. 308-309.
Prus O., Katalog stanowisk archeologicznych województwa wrocławskiego (stanowiska opublikowane cz. III), 1994, s. 197.
Nowakowski D., Śląskie obiekty typu motte. Studium archeologiczno-historyczne, 2017, s. 394- 395, nr. 269.

Mapa