Posada, st. 1, gm. Bogatynia, ob. wiejski

Nazwa niemiecka

Rusdorf, Rußdorf, Russdorf

Powiat

Gmina

Współrzędne

50.99805556 N, 14.92972222 E

Obszar AZP

Nr na obszarze AZP

10

Chronologia

Opis

Uwagi: pryzmatyczny nasyp

Datowanie: ? (AZP)

Dodatkowe informacje

Nazwa niemiecka

Rusdorf, Rußdorf, Russdorf

Powiat

Gmina

Współrzędne

50.99805556 N, 14.92972222 E

Obszar AZP

Nr na obszarze AZP

10

Chronologia

Badania

1977 – badania wiertnicze i pomiary wysokościowe, T. Nawrocki

Literatura

Lodowski J., Kaletynowie M. i T., Grodziska wczesnośredniowieczne województwa wrocławskiego, 1968, s. 119,120. ryc. 166, 168.
Müller R., – Die vor-und frühgeschichtlichen Funde und Fundstätten der Amtshauptmannschaft Zittau, „Neues Lausitzisches Magazin”, t.103, 1927, s.15.
Moździoch S., Archäologische Forschungen zu frühmittelalterlichen Burgen in Schlesien, „Frühmittelalterlicher Burgenbau in Mittel- und Osteuropa“, A. T. Ruttkay, J. Henning (red), 1998, s. 276-291.

Mapa