Posada, st. 2, gm. Bogatynia, ob. wiejski

Nazwa niemiecka

Rusdorf, Rußdorf, Russdorf

Powiat

Gmina

Współrzędne

50.98972222 N, 14.92083333 E

Obszar AZP

Nr na obszarze AZP

9

Chronologia

,

Opis

Uwagi: Trójboczny wał stromym nad osuwiskiem

Datowanie: X/XI – XII w. (AZP)

Dodatkowe informacje

Nazwa niemiecka

Rusdorf, Rußdorf, Russdorf

Powiat

Gmina

Współrzędne

50.98972222 N, 14.92083333 E

Obszar AZP

Nr na obszarze AZP

9

Chronologia

,

Badania

(?) – badania wiertnicze, T. Kaletyn, L. I A. Kamińscy
1983 – inwentaryzacja geodezyjna, Z. Marcinkowski, Z. Patrzałek

Literatura

Lodowski J., Kaletynowie M. i T., Grodziska wczesnośredniowieczne województwa wrocławskiego, 1968, s. 119,120.
Frenckel W., Das Alte Schloss auf dem Hohenhann von Marienthal, „Bautzener Geschichtshefte” 1925, t. 3, s. 221.
„Sachsens Vorzeit”, 1938, s.197.
Moździoch S., Archäologische Forschungen zu frühmittelalterlichen Burgen in Schlesien, „Frühmittelalterlicher Burgenbau in Mittel- und Osteuropa“, A. T. Ruttkay, J. Henning, 1998, s. 276-291.

Mapa