Rokitnica, st. 2, gm. Złotoryja

Nazwa niemiecka

Röchlitz

Powiat

Gmina

Współrzędne

51.12722222 N, 15.97833333 E

Obszar AZP

Chronologia

,

Opis

Uwagi: b.dobry, zamek

Datowanie: XIII/XIV w. (E. Niemczyk)

Dodatkowe informacje

Nazwa niemiecka

Röchlitz

Powiat

Gmina

Współrzędne

51.12722222 N, 15.97833333 E

Obszar AZP

Chronologia

,

Badania

1968 – 1969 – badania wykopaliskowe i architektoniczne, IHASiT, Wydz. Arch. PWr.
2011– badania sondażowe M. Łesiuk, T. Stolarczyk.

Literatura

Bimler K., Die schlesischen massiven Wehrbauten. t. IV. Fürstenthum
Liegnitz. Kreise Liegnitz, Goldberg, Lüben. 1943,
Chorowska M., Rezydencje średniowieczne na Śląsku. Zamki, pałace, wieże mieszkalne, 2003.
Guerquin B., Zamki Śląskie, 1957.
Guerquin B., Zamki Polskie, 1984.
Kajzer L., Kołodziejski S., Salm J., Leksykon Zamków w Polsce, 2001
Krassowski W,. Dzieje budownictwa i architektury na ziemiach Polski, t. 2, 1990.
Matusik J., Maszalski J., Zamki w Polsce, 1978.
Mazurska T., Rachwalski E., Załęski J., Zamki Dolnego Śląska, t.2. 1996
Pilch J., Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, 2005.
Pilch J., Zabytki Architektury Dolnego Śląska, 1978.
Niemczyk E., Sprawozdanie z badań z archeologiczno-architektonicznych na terenie zamku w Rokitnicy
pow. Złotoryja prowadzonych we wrześniu 1969 r., „Informator KZA 1969/1970“, 1970.
s. 96–98.
Niemczyk E., Z badań archeologiczno-architektonicznych na zamku w Rokitnicy, pow. Złotoryja, „Prace Naukowe IHASiT PWr“. nr 2, „Studia i Materiały“ nr 1. 1972.
Niemczyk E., Zamek w Rokitnicy pow. Złotoryja, Szkice Legnickie, t. 9, 1976, s. 263–265.
Rogińska M., Niemczyk E., Medeksza S., Badania archeologiczno-architektoniczne na terenie zamku w Rokitnicy, pow. Złotoryja, „Informator KZA 1968/1969“, 1969, s. 81–83.
Łesiuk M., Stolarczyk T., Zamek Henryka I Brodatego w Rokitnicy (stanowisko 2, powiat złotoryjski) w świetle archiwaliów i prac archeologicznych z 2011 r, „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne“ 2012, t. 54, s. 223-242.
Boguszewicz A., Corona Silesiae: zamki Piastów fürstenberskich na południowym pograniczu księstwa jaworskiego, świdnickiego i ziębickiego do połowy XIV wieku, 2010, s. 16, 41, 68, 69, 73, 181.

Mapa