Ryczyn Duży, gm. Oława

Nazwa niemiecka

Burg Racen, Peisterwitz,

Powiat

Gmina

Współrzędne

50.92694444 N, 17.40944444 E

Obszar AZP

Nr na obszarze AZP

1

Chronologia

Opis

Uwagi: duże owalne grodzisko w postaci wału, obok mały czworoboczny gródek

Datowanie: IX (?), X-XIII w. (AZP)

Dodatkowe informacje

Nazwa niemiecka

Burg Racen, Peisterwitz,

Powiat

Gmina

Współrzędne

50.92694444 N, 17.40944444 E

Obszar AZP

Nr na obszarze AZP

1

Chronologia

Badania

1958-1958 – badania wykopaliskowe , J. Kramarek,
1962 – badania wykopaliskowe
2004 – 2008– badania wykopaliskowe

Literatura

Stenzel G. A., Die Alte Burg Recen ist Ritschen, Kreis Briegm Breig 1837, s. 117-118.
Cisek I., Kramarek J., Grodziska ryczyńskie, pow. Oława w świetle badań w 1958 r. „Silesia Antiqua”, 1960, t. 2, s. 101-140.
Kramarek I i J., Sprawozdanie z archeologicznych prac badawczych na grodziska ryczskich oraz na grodzisku koło wsi Lipki, pow. Brzeg, 1956., „Opolski Rocznik Muzealny“, 1963, t. 1, s. 97-102.
Kramarek J., Wczesnośredniowieczne grodziska ryczyńskie na Śląsku, 1969.
Kramarek J., Ryczyn, pow. Oława, „Silesia Antiqua“, 1961, t. 3, s. 224-225.
Kramarek J., Pierwsze wykopaliska archeologiczne na Śląsku „Z Otchłani Wieków“, 1958, t. 24, nr 1, s. 25-33.
Jurek T., Ryczyn biskupi. Studium z dziejów Kościoła polskiego w XI wieku, „Roczniki Historyczne“, t. 60, s. 21-66.
Moździoch S., Przysiężna-pizerska M., Gród Recen – refugium episcopi, [w:] J. Kolenda (red) „Milicz. Clavis Regni Poloniae. Gród na pograniczu, 2008, s. 235 – 253.
Cisek I., Kramarek J.

Mapa