Rzymówka, st. 3, gm. Złotoryja

Nazwa niemiecka

Riemberg

Powiat

Gmina

Współrzędne

51.14138889 N, 16.02694444 E

Obszar AZP

Nr na obszarze AZP

45

Chronologia

Opis

Uwagi: b. dobry, grodzisko

Datowanie: VIII/IX-XII w. (AZP)

Dodatkowe informacje

Nazwa niemiecka

Riemberg

Powiat

Gmina

Współrzędne

51.14138889 N, 16.02694444 E

Obszar AZP

Nr na obszarze AZP

45

Chronologia

Badania

okres przedwojenny – badania sondażowe
1961 – badania sondażowe
1978-1980 – badania wykopaliskowe, K. Bykowski

Literatura

Lodowski J., Kaletynowie M. i T., Grodziska wczesnośredniowieczne województwa wrocławskiego, 1968, s. 128-129
Bykowski K., Badania w rejonie wsi Rzymówka koło Złotoryi, „Śląskie sprawozdania Archeologiczne” 1980, t. XXI, s. 79-84.
Bykowski K., Wyniki badań grodziska wczesnośredniowiecznego w Rzymówce, gm. Złotoryja, w 1979, „Śląskie sprawozdania Archeologiczne”, 1981, t. XXII, s. 79-84.
Bykowski K., Sprawozdanie z badań grodziska wczesnośredniowiecznego w Rzymówce, gm. Złotoryja, woj. Legnickie, „Śląskie sprawozdania Archeologiczne”, 1982, t. XXIII, s. 64-70.
Lodowski J,. Dolny Śląsk na początku średniowiecza (VI-X w.), 1980, s. 231.
Molenda O., Szczątki kostne zwierząt…, „Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CLIV – archeozoologia”,1984 t.9, s. 55-65.
Rzeźnik P., Pankiewicz A., Problem mozaiki kulturowej grodziska w Rzymówce koło Złotoryi (X-XI w.) w świetle analizy materiałów ceramicznych „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne“, 2006, t. 48, s. 271-286.

Mapa