Siemianów, gm. Borów

Nazwa niemiecka

Tiefensee

Powiat

Gmina

Współrzędne

#ARG! N, 16.92666667 E

Obszar AZP

Nr na obszarze AZP

Brak

Chronologia

Opis

Uwagi: zniekształcona czworoboczna fosa

Datowanie: XIV-XV w. (D. Nowakowski)

Dodatkowe informacje

Nazwa niemiecka

Tiefensee

Powiat

Gmina

Współrzędne

#ARG! N, 16.92666667 E

Obszar AZP

Nr na obszarze AZP

Brak

Chronologia

Badania

1979 – badania inwentaryzacyjne, L. Kamiński.

Literatura

Schuster O., Die alten Heidenschanzen Deutschlands mit specieller Beschreibung des Oberlausitzer Schanzensystems, 1869, s. 106.
Drescher R., Über den gegenwärtigen Stand der Ermittelungen auf dem Gebiete des Schlesischen Heidentums, “Schlesiens Vorzeit in Bild und Schrifts”, 1870 , s. 36.
Behla R., Die vorgeschichtlichen Rundwälle im östlichen Deutschland, 1888, s. 165.
Vug O., Schlesische Heidenschanzen und die Handelstrassen der Alten, 1890, s. 328.
Hellmich M. Schlesische Wehranlagen, „Altschlesien”, 1930, s. 41, poz. 78.
Hellmich M. Kartoteka Grodzisk.
„Altschlesische Blätter”, 1942, nr 1, s. 83.
Antoniewicz W., Wartołowska Z., Mapa Grodzisk w Polsce, 1964, s. 42.
“Informator KZA na województwo wrocławskie”, 1965, s. 97-98
Pawłowski A., Grody Stożkowate, ostrosłupowe i wieże mieszkalno-obronne na Śląsku w średniowieczu, praca doktorska 1978, (maszynopis dostępny w: Instytut Historii Architektury, Sztuki i Techniki).
“Informator KZA na województwo wrocławskie”, 1965, s. 97-98.
Prus O., Katalog stanowisk archeologicznych województwa wrocławskiego (stanowiska opublikowane cz. III), 1994, s. 686.
Demidziuk K. Archiwalia do archeologii ziemi strzelińskiej (do 1945 r.), 2004, s. 237-238.
Nowakowski D., Śląskie obiekty typu motte. Studium archeologiczno-historyczne, 2017, s. 425-426, nr. 330.

Mapa