Stogi, gm. Borów

Nazwa niemiecka

Reisau

Powiat

Gmina

Współrzędne

50.855 N, 16.98694444 E

Obszar AZP

Nr na obszarze AZP

Brak

Chronologia

Opis

Uwagi: czworoboczny nasyp i fosa, dosyć zniwelowany,

Datowanie: późne średniowiecze (D. Nowakowski)

Dodatkowe informacje

Nazwa niemiecka

Reisau

Powiat

Gmina

Współrzędne

50.855 N, 16.98694444 E

Obszar AZP

Nr na obszarze AZP

Brak

Chronologia

Badania

dotąd obiekt badany jedynie powierzchniowo

Literatura

„Altschlesische Blätter”, 1942, nr 1, s. 83.
Antoniewicz W., Wartołowska Z., Mapa Grodzisk w Polsce, 1964, s. 43.
Pawłowski A., Grody Stożkowate, ostrosłupowe i wieże mieszkalno-obronne na Śląsku w średniowieczu, praca doktorska 1978, (maszynopis dostępny w: Instytut Historii Architektury, Sztuki i Techniki).
Demidziuk K. Archiwalia do archeologii ziemi strzelińskiej (do 1945 r.), 2004, s. 190.
Nowakowski D., Śląskie obiekty typu motte. Studium archeologiczno-historyczne, 2017, s. 435, nr. 350.

Mapa