Świecie, st.1, gm. Leśna, miasto

Nazwa niemiecka

Marklissa, Lesin

Powiat

Gmina

Współrzędne

51.01694444 N, 15.27583333 E

Obszar AZP

Nr na obszarze AZP

Brak

Chronologia

Opis

Uwagi: fragment wałów i fosy, na szczycie nasyp

Datowanie: XIII-XIV w. (AZP)

Dodatkowe informacje

Nazwa niemiecka

Marklissa, Lesin

Powiat

Gmina

Współrzędne

51.01694444 N, 15.27583333 E

Obszar AZP

Nr na obszarze AZP

Brak

Chronologia

Badania

1965,1977 – badania sondażowe WOAK Wrocław

Literatura

Lodowski J., Kaletynowie M. i T., Grodziska wczesnośredniowieczne województwa wrocławskiego, 1968, s. 85, 86.
Preusker K., Blicke in die Vaterländische Vorzeit, 1843, t. 2, s. 117, 165,174..
Frenzel W., Die Burgwälle der östlichen Oberlausitz, „Bauzaner Geschichtshefte”, 1927, t. 4, s. 247.
„Altschlesische Blätter”, 1929, nr. 3, s. 46.
„Altschlesische Blätter”, 1930, nr. 4, s. 51.
„Altschlesische Blätter”, 1931, nr. 4, s. 62.
„Altschlesische Blätter”, 1938, nr. 2, s. 85.
„Altschlesische Blätter”, 1941, nr 3/4, s. 238.
„Altschlesische Blätter”, 1942, nr. 2/3, s. 197.
Pilchowie K.J., Zabytki Dolnego Śląska, 1962.
Antoniewicz W., Wartołowska Z., Mapa Grodzisk w Polsce, 1964, s. 36.
“Informator KZA na województwo wrocławskie”, 1965, s. 79.
Guerquin B., Zamki Śląskie, 1957, s. 56.
Pilch J., Zabytki Architektury Dolnego Śląska, 1978, s. 140

Mapa