Szczodre, st. 13, gm. Długołęka

Nazwa niemiecka

Sybillenort

Powiat

Gmina

Współrzędne

51.21916667 N, 17.16888889 E

Obszar AZP

Nr na obszarze AZP

54

Chronologia

Opis

Uwagi: okrągłe grodzisko otoczone fosą

Datowanie: wczesne średniowiecze (AZP)

Dodatkowe informacje

Nazwa niemiecka

Sybillenort

Powiat

Gmina

Współrzędne

51.21916667 N, 17.16888889 E

Obszar AZP

Nr na obszarze AZP

54

Chronologia

Badania

1966 – badania powierzchniowe i sondażowe KZA Wrocław – wykonano plan sytuacyjny grodziska
1984 – wykonanie planu w skali 1:250, Z. Marcinkowski
2012 – badania sondażowe, SKN Archeologów Uniwersytetu Wrocławskiego.

Literatura

Behla R., Die vorgeschichtlichen Rundwülle im östlichen Deutschland, Berlin 1888, s.165.
Hellmich M., Schlesische Wehranlagen, „Altschlesien”, 1930, t.3, s.37-47.
„Altschlesien”, 1940, t.9, s.188.
„Altschlesien”, 1937, t.7, s.28-33
„Altschlesische Blätter”, 1931, s. 76.
„Altschlesische Blätter”, 1933, s.74.
„Altschlesische Blätter”, 1935, s. 97.
„Altschlesische Blätter”, 1936. s. 33.
„Altschlesische Blätter”, 1938, s.83.
Uhtenwoldt H., Die Burgverfassung in der Vorgeschichte und gesichte Schlesiens, „Breslauer Historische Forschungen”, 1938, zeszyt: 10, s.12.
Germanische Vorzeit Schlesiens (praca zbiorowa), 1937.
Hellmich M., Die Besiedlung Schlesiens vor- und frühgeschichtlichen Zeit
„Schlesische Provizialblätter”, 1865, t. 4, s. 73.
Szafrański W., Mapka grodzisk prasłowiańskich, „Z Otchłani Wieków”, 1946, t.15, nr. 3-6. s. 32-39, sygn. 61.
„Wiadomości Archeologiczne”, 1962, t.27, nr 3, s. 317-318.”
Lodowski J., Kaletynowie M. i T., Grodziska wczesnośredniowieczne województwa wrocławskiego, 1968, s. 92-93.
Kaletynowie M. i T., Plemienne i miejskopiastowskie grody na Dolnym Śląsku 1969, s.38.
Lodowski J., Dolny Śląsk na początku średniowiecza (VI-Xw), Podstawy Osadnicze i gospodarcze, 1980, s. 204.
Kaźmierczyk J., Podwińska Z., Badania nad osadnictwem średniowiecznym okolic trzebnicy, Problematyka i stan badań. „Kwartalnik HKM”, 1964, t. 12, s. 453.
Cebula K. i inni, Sprawozdanie z Badań archeologicznych przeprowadzonych na Grodzisku w Łozinie (obręb Szczodre) stan nr 13 w 2012 roku (gm. Długołęka, nr obszaru AZP 77-33, nr stan na obszarze: 54), maszynopis sprawozdania w Archiwum Instytutu Archeologii UWr.

Mapa