Szczodre, st. 4, gm. Długołęka

Nazwa niemiecka

Sibyllenort

Powiat

Gmina

Współrzędne

51.20361111 N, 17.19111111 E

Obszar AZP

Nr na obszarze AZP

5

Chronologia

Opis

Uwagi: Grodzisko stożkowate, bardzo wyraźne, prostokąt z zaokrąglonymi narożam, otoczone fosą o szerokości ok. 3 m. wys . Nasypu 3 m.

Datowanie: XIV w. (D. Nowakowski)

Dodatkowe informacje

Nazwa niemiecka

Sibyllenort

Powiat

Gmina

Współrzędne

51.20361111 N, 17.19111111 E

Obszar AZP

Nr na obszarze AZP

5

Chronologia

Badania

dotąd obiekt badany jedynie powierzchniowo

Literatura

„Altschlesische Blätter” t. 13, s.82.
Lodowski J., Kaletynowie M. i T., Grodziska wczesnośredniowieczne województwa wrocławskiego, 1968, s. 140-141.
Kokosza J., Materiały archiwalne z b. powiatu Oleśnica, “Silesia Antiqua”, 1989, poz. 80.
Piekalski J., Żurek A., Ze studiów nad siedzibami obronnymi północnowschodniego pogranicza Śląska w XIII-XVII w., “Studia Archeologiczne”, 1993, t. 24, s. 169.
Prus O., Katalog stanowisk archeologicznych województwa wrocławskiego (stanowiska opublikowane cz. III), 1994, s. 794.
Nowakowski D., Śląskie obiekty typu motte. Studium archeologiczno-historyczne, 2017, s. 320- 321, nr. 130.

Mapa