Wierzowice Wielkie, st.1, gm. Góra, ob. wiejski

Nazwa niemiecka

Groß Wiersewitz

Powiat

Gmina

Współrzędne

51.59833333 N, 16.58638889 E

Obszar AZP

Nr na obszarze AZP

52

Chronologia

Opis

Uwagi: Grodzisko stożkowate, dwuczónowe otoczone fosą. Nasyp o podstawie zbliżonej do kwadratu 38x40m, częściowo zachowane okrągłe podgrodzie

Datowanie: XIV-XV w. (D. Nowakowski)

Dodatkowe informacje

Nazwa niemiecka

Groß Wiersewitz

Powiat

Gmina

Współrzędne

51.59833333 N, 16.58638889 E

Obszar AZP

Nr na obszarze AZP

52

Chronologia

Badania

W XIX w – amatorskie badania wykopaliskowe
1972 – badania wiertnicze, E. Cnotliwy, T. Nawrolski, R. Rogosz.
1980 – sondażowe J. Lodowski.

Literatura

Hellmich M. Schlesische Wehranlagen, „Altschlesien” 1930, t. 3 , s. 40. poz. 37.
Antoniewicz W., Wartołowska Z., Mapa Grodzisk w Polsce, 1964, s. 45.
Lodowski J., Wierzowice Wielkie pow. Góra, „Silesia Antiqua” 1965 t. 7 s. 318.
Pawłowski A., Grody Stożkowate, ostrosłupowe i wieże mieszkalno-obronne na Śląsku w średniowieczu, 1978,. s. 363.
Kiarszys G., Trzy światy średniowiecza. Luxta castrum Sandouel, 2015, s. 244-245.
Nowakowski D., Śląskie obiekty typu motte. Studium archeologiczno-historyczne, 2017, s. 457-458, nr. 386.

Mapa