Wilków, st. 1, gm. Świdnica

Nazwa niemiecka

Wilkau

Powiat

Gmina

Współrzędne

50.875 N, 16.52694444 E

Obszar AZP

Chronologia

Opis

Uwagi: prosty wał i fosa odcinają cypel, na N od wsi

Datowanie: XIII-XIV w. (D. Nowakowski)

Dodatkowe informacje

Nazwa niemiecka

Wilkau

Powiat

Gmina

Współrzędne

50.875 N, 16.52694444 E

Obszar AZP

Chronologia

Badania

1957-1959 – badania sondażowe, KZA

(?)– badania sondażowe, A. Pawłowski

Literatura

„Altschlesische Blätter”, 1936, nr 2, s. 61.
„Altschlesische Blätter”, 1942, s. 83,189.
Uhtenwoldt H., Die Burgverfassung in der Vorgeschichte und Geschichte Schlesiens, 1938, s. 12, nr 14.
Szafrański W. Mapka grodów prasłowiańskich, „Z otchłani wieków”, 1946, t. 15, s. 32-39, nr 17.
Kaletyn T. Grodzisko wczesnośredniowieczne w Wilkowie, pow. Świdnica, „Wiadomości Archeologiczne”, 1962, t.27, nr 3, s. 328, 329.
Antoniewicz W., Wartołowska Z., Mapa Grodzisk w Polsce, 1964, s. 45.
Lodowski J., Kaletynowie M. i T., Grodziska wczesnośredniowieczne województwa wrocławskiego, 1968, s.150-151.
Pawłowski A., Grody Stożkowate, ostrosłupowe i wieże mieszkalno-obronne na Śląsku w średniowieczu, 1978, s. 365.
Prus O., Katalog publikowanych stanowisk archeologicznych z terenu województwa wałbrzyskiego, 1988, s. 184-185.
Nowakowski D., Śląskie obiekty typu motte. Studium archeologiczno-historyczne, 2017, s. 459, nr. 388.

Mapa