Witostowice, st. 1, gm. Ziębice, ob. wiejski

Nazwa niemiecka

Schönjohnsdorf

Powiat

Gmina

Współrzędne

50.68694444 N, 17.06833333 E

Obszar AZP

Nr na obszarze AZP

?

Chronologia

Opis

Uwagi: grodzisko, wypłaszczenie

Datowanie: X/XI-XII w. (AZP)

Dodatkowe informacje

Nazwa niemiecka

Schönjohnsdorf

Powiat

Gmina

Współrzędne

50.68694444 N, 17.06833333 E

Obszar AZP

Nr na obszarze AZP

?

Chronologia

Badania

1955,1962,1964 – badania sondażowe, KZA

Literatura

„Altschlesien”, 1936, s. 394
„Altschlesien”, 1937/38, s. 276.
Gediga B., Plemiona kultury łużyckiej w epoce brązu na Śląsku środkowym, 1967, s. 344.
Hellmich M., Die Eforschungen der Wehrlangen, „Unsere Heimat, Beilage zur Frankenstein-Münsterberger Zeitung”, 1930, t. 6, s. 90,92.
Lodowski J., Kaletynowie M. i T., Grodziska wczesnośredniowieczne województwa wrocławskiego, 1968, s. 51-52.
Niesiołowska-Wędzka A., początki i rozwój grodów kultury łużyckiej, 1974, s. 192.

Mapa