Witostowice, st. 2, gm. Ziębice, ob. wiejski

Nazwa niemiecka

Schönjohnsdorf

Powiat

Gmina

Współrzędne

50.68583333 N, 17.06916667 E

Obszar AZP

Nr na obszarze AZP

Brak

Chronologia

Opis

Uwagi: dobry, osada, grodzisko

Datowanie: IX-X w. (M i T. Kaletynowie)

Dodatkowe informacje

Nazwa niemiecka

Schönjohnsdorf

Powiat

Gmina

Współrzędne

50.68583333 N, 17.06916667 E

Obszar AZP

Nr na obszarze AZP

Brak

Chronologia

Badania

? – badania sondażowe
1969 – 1970 – badania wykopaliskowe, L. Paderewska, I. Górska
2014 – 2015 – badania wykopaliskowe, P. Samborski

Literatura

Hellmich M. Schlesische Wehranlagen, „Altschlesien”, 1930, s. 40.
„Altschlesien”, 1936, s. 395
„Altschlesien”, 1937/38, s. 276.
Gediga B., Plemiona kultury łużyckiej w epoce brązu na Śląsku środkowym, 1967, s. 344.
Hellmich M., Die Eforschungen der Wehrlangen, „Unsere Heimat, Beilage zur Frankenstein-Münsterberger Zeitung”, 1930, t. 6, s. 90,92.
Uhtenwoldt H., Die Burverfassung in der Vorgeschichte und Geschichte Schlesiens, 1938, s. 13.
Hołubowicz W., Witosstowice – gród Kołacza, „Archeologia Śląska’, 1959, t. 3, s. 160, 161.
Maleczyński K. Śląsk w epoce feudalnej, „Histora Śląska” PAN, t. 1, 1960, s. 158.
“Informator KZA na województwo wrocławskie”, 1964, s. 62, 63.
Lodowski J., Witostowice, pow. Strzelin, SA, 1965, t. 7, s. 318-312.
Lodowski J., W poszukiwaniu grodu Kołacza, „Z otchłani wieków”, 1966, t. 32, s. 78,79.
Antoniewicz W., Wartołowska Z., Mapa Grodzisk w Polsce, 1964, s. 46.
Lodowski J., Kaletynowie M. i T., Grodziska wczesnośredniowieczne województwa wrocławskiego, 1968, s. 52-53.
Niesiołowska-Wędzka A., początki i rozwój grodów kultury łużyckiej, 1974, s. 192.
Górska I., Paderewska L., Witostowice II, pow. Strzelin [w:] „Informator Archeologiczny. Badania 1969 rok.“, 1970, s. 339.
Górska I., Paderewska L., Witostowice II, pow. Strzelin [w:] „Informator Archeologiczny. Badania 1970 rok.“, 1971, s. 218-219.
Górska I., Paderewska L., Grodzisko w Witostowicach, „Z Otchłani Wieków“, 1972, t. 38, nr 3, s. 218-233.
Lodowski J., Dolny Śląsk na początku średniowiecza (VI-X wiek) Podstawy osadnicze i gospodarcze, 1980.
Moździoch S., Witostowice, woj. Wałbrzych, „Silesia Antiqua“, 1984, t.26, s. 180-188.
Moździoch S., Archäologische Forschungen zu frühmittelalterlichen Burgen in Schlesien, [w:] „Frühmittelalterlicher Burgenbau in Mittel- und Osteuropa“, A. T. Ruttkay, J. Henning (red), 1998, s. 276-291.
Jaworski K., Grody w Sudetach (VIII-X w.), 2005

Mapa