Wysocko, st. 4, gm. Złotoryja

Nazwa niemiecka

Hohendorf

Powiat

Gmina

Współrzędne

51.13861111 N, 15.99777778 E

Obszar AZP

Chronologia

Opis

Uwagi: b. dobry, grodzisko

Datowanie: VIII/IX – poł. X w. (Atlas Grodzisk)

Dodatkowe informacje

Nazwa niemiecka

Hohendorf

Powiat

Gmina

Współrzędne

51.13861111 N, 15.99777778 E

Obszar AZP

Chronologia

Badania

1972 – badania sondażowe, J. Lodowski

Literatura

Lodowski J., Grodzisko wczesnośredniowieczne koło Wysocka, „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne“, 1976, t. 18, s. 65-67.
Lodowski J. , Dolny Śląsk na początku średniowiecza (VI-X wiek) Podstawy osadnicze i gospodarcze, 1980.
Lodowski J., Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem Śląska (VI-X w.), „Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem w Polsce: materiały z konferencji, Poznań 14-16 grudnia 1987 roku“, Z. Kurnatowska, 1990, s. 173-185.
Moździoch S. , Archäologische Forschungen zu frühmittelalterlichen Burgen in Schlesien, „Frühmittelalterlicher Burgenbau in Mittel- und Osteuropa“, A. T. Ruttkay, J. Henning, 1998, s. 276-291.

Mapa