Zamek Cisy, gm. Stare Bogaczowice

Nazwa niemiecka

Fröhlichsdorf, Zeisburg

Powiat

Gmina

Współrzędne

50.84856111 N, 16.24795278 E

Obszar AZP

Nr na obszarze AZP

5

Chronologia

, ,

Opis

Uwagi: zamek na wzgórzu

Datowanie: XIII(?) – XIV-XVIII w. (A. Boguszewicz)

Dodatkowe informacje

Nazwa niemiecka

Fröhlichsdorf, Zeisburg

Powiat

Gmina

Współrzędne

50.84856111 N, 16.24795278 E

Obszar AZP

Nr na obszarze AZP

5

Chronologia

, ,

Badania

2017 – badania wykopaliskowe (A. Boguszewicz)

Literatura

Berndt J. Ch. G., Wegweiser durch das Sudeten=Gebirge, 1828, s. 688-699.
Lutsch H., Verzeichnis der Kunstdenkmaler der Provinz Schlesien, 1891, t. 2, s. 260.
Scheatzke V., Schlesische Burgen und Schlösser, 1927, s. 334-335.
Bremer W., Die Ergebnisse der Freilegungs- und Instandsetzungsarbeiten auf der Zeisburg, “Kunst- und Denkmalpflege in Schlesien”, 1939, s. 9-19.
Guerquin B., Zamki Śląskie, 1957, s. 45.
Guerquin B., Zamki w Polsce, 1984, s. 114.
Przyłęcki M., Zamek Cisy, 1971.
Pilch J., Zabytki architektury Dolnego Śląska, 1978, s. 41-42.
Pilch J., Leksykon Zabytków architektury Dolnego Śląska, 2005, s. 54.
Francke Cz., Dzieje zamków województwa wałbrzyskiego, “Rocznik Województwa Wałbrzyskiego” 1989-1991, s. 80-81.
Jurek T., Obce rycerstwo na śląsku do połowy XIV wieku,1996, s. 204-206.
Jurek T., In sede viduali. Nad itinerarium księżnej świdnickiej Agnieszki z lat 1385-1392 [w:] K. Zielińska-Melkowska (red.), Europa Środkowa i Wschodnia w polityce Piastów, 19977, s. 157-289.
Adamska-Heś D., Burgrabiowie księstwa świdnicko-jaworskiego w drugiej połowie XIV wieku, “Sobótka”, 2001, t. 56, nr 2, s. 213-223.
Adamska-Heś D., Urzędnicy nadworni księżnej Agnieszki w latach 1368-1392, “Sobótka” 2000, t. 55, nr 2, s. 283-296.
Kajzer L., Kołodziejski S., Salm J., Leksykon Zamków w Polsce, 2001, s. 136.
Chorowska M., Rezydencje średniowieczne na Śląsku. Zamki, pałace, wieże mieszkalne, 2003, s. 89-90, 95.
Goliński M., Co się stało w 1355 r. w księstwie świdnickim? ( w kwestii własności i funkcji zamków) [w:] M. Goliński (red), “Studia z historii średniowiecza”, 2003, s. 129-182.
Łuczyński R. M., Zamki, dwory i pałace w Sudetach, 2008, s. 68-71.
Boguszewicz A., Corona Silesiae: zamki Piastów fürstenberskich na południowym pograniczu księstwa jaworskiego, świdnickiego i ziębickiego do połowy XIV wieku, 2010, s. 201-205.

Mapa